<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> staerkefugeloesninger
Stærke fugeløsninger til ethvert byggeprojekt

Annonce

Stærke fugeløsninger til ethvert byggeprojekt

Kravene til tætning af byggeriet er stadigt stigende. I den forbindelse har tætning af facader, vinduer og døre stor indflydelse på byggeriets totale tæthed. DAFA er kendt og anerkendt for sine stærke fugesystemer til byggeriet. Løsningerne omfatter tætning omkring vinduer og døre, bygningsdele, lette eller tunge facadeelementer og lyddæmpning af indvendige vægge. 

Bedre isoleringsevne med DAFAs fugebånd

DAFA har gennem tiden leveret mere end 32 mio. meter illmod 600 fugebånd, og produktet spiller således en stor rolle ved tætning af fuger i dansk byggeri. Og det gør, at de mange byggerier med illmod 600 stadigvæk holder sne, regn og blæst ude.

En isoleringstest hos Teknologisk Institut påviser desuden en 60 % bedre isoleringsevne sammenlignet med traditionelle fugemasser. 
DAFAs fugeløsninger sikrer således bedre isoleringseffekt med markedets bedste garantier. DAFA yder henholdsvis 10 og 15 års garanti på DAFA Flex 600TM og illmod 600 fugebånd. Garantien beror på mange års praktisk erfaring fra byggepladserne, men også på grundige og uvildige testresultater. 
 

Understøtter bæredygtigt byggeri

DAFAs fugebånd er alle BG1-godkendte og EMICODE EC1 Plus-certificerede og har således en lav emissionsrate. Samtidig er de fri for opløsningsmidler. Fugebåndene er desuden optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Værdifuld rådgivning

Vigtigheden af korrekt monterede fugebånd er stor. Derfor er det helt afgørende, at fugebåndene monteres efter DAFAs anbefalinger. Som førende leverandør af fugeløsninger bidrager DAFA også med personlig rådgivning på byggepladsen – særligt når det drejer sig om specielle fugeopgaver, der stiller høje krav til en korrekt udført løsning.
 

Innovativt isoleringsskum letter håndværkerens arbejde

JF100 isoleringsskum fra DAFA er et banebrydende isoleringsskum til tætning af døre, vinduer og samlinger.  Det er vandbaseret og derfor utrolig let at arbejde med. Sammen med DAFA fugebagstop og illmod 600 fugebånd opnås en sikker og holdbar tætningsløsning, som er nem at etablere og derfor sparer håndværkeren for en masse tid og besvær.
 

Optimal isoleringsevne

Når døre, vinduer og samlinger skal isoleres effektivt, kan det være besværligt at montere isoleringen. Det må ikke trykkes for hårdt, hvis det skal bevare sin gode isoleringsevne. JF100 isoleringsskum kræver kun studsens tykkelse for at sprøjte skummet ind, og efterfølgende ekspanderer det ikke. Det gør det let at håndtere, så det ikke breder sig til uønskede områder. Efter hærdning vil isoleringsskummet bevare sin elasticitet og kunne optage bygningens naturlige bevægelser.
 
Det nye isoleringsskum har en lambda-værdi på 0,036 W/mK, hvilket er bedre end mange andre isoleringsprodukter på markedet. I øvrigt mister det ikke sin isoleringsevne, hvis det bliver komprimeret.
 

Miljøvenligt produkt

En vigtig del af bæredygtigt byggeri er, at produkterne er miljøvenlige og ikke giver anledning til dårligt indeklima i form af giftige dampe. JF100 isoleringsskummet indeholder ingen farlige kemikalier, polyuretan eller isocyanater, som mange andre skumprodukter. Det betyder, at produktet ikke kræver handsker eller åndedrætsværn, når det anvendes.
 
JF100 isoleringsskummet bidrager også til lydisolering og dermed til at matche Bygningsreglementets krav til lyd, der gennem de senere år er blevet skærpet. Lyd finder let vej gennem små huller, revner og sprækker og kan være svær at forhindre. Isoleringsskummet udfylder med sine gode lyddæmpende egenskaber hulrummene, så der ikke er nogen direkte forbindelse.
 

Læs meget mere om løsningerne i DAFAs fugesystemer her


Vind en festlig tur til Oktoberfest 2017 i München
 
Kontaktinformation
DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
8220 Brabrand
Tlf:87476666
Email:   dafa@dafa.dk