<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Flexsystemet er ikke en dyb tallerken
.-.
Flexsystemet er ikke en dyb tallerken

Annonce

Flexsystemet er ikke en dyb tallerken

Murstenshuse er symbolet på det klassiske, solide og holdbare håndværk, der i generationer har dannet rammerne om danske hjem. Med Flexsystemet fra Egernsund Tegl, æres tidligere generationers håndværk og bygger videre på selve murstenshuset. Det gøres for at udvikle byggeriet og sikre, at teglstenen også fremover vil være danskernes foretrukne byggemateriale.

 

Flexsystemet er bygget op omkring 3 forskellige sten: Munkestenen, Romerstenen og Flexstenen. Hver har de deres særlige form og udtryk, men de har alle det til fælles, at deres mål går op i 18. 2 Munkesten, 3 Flexsten eller 4 Romersten. Uanset, hvilken sten man vælger til sit byggeri, vil målene altid passe med moduler af 18 centimeter i højden. Fordi alting går op, er Flexsystemet nemt at arbejde med både på papiret og på byggepladsen. Som arkitekt er mulighederne for nytænkning mange, da stenenes helt særlige mål gør, at de frit kan bruges både vandret og lodret i et byggeri eller kombineres, uden at man skal skære stenene til eller gå på kompromis med fleksibiliteten.

 

Gør murstensbyggerier endnu mere raffinerede

Tiderne skifter, når det kommer til mode og trends i arkitektur. En bevægelse fordrer en modbevægelse, og sådan vil det altid være. Flexsystemet og de muligheder systemet åbner op for er vores forsøg på at gentænke murstenen og bevare tegls position som et relevant byggemateriale i dag og i fremtiden.

Med Flexsystemet er det muligt at eksperimentere og skabe anderledes udtryk. Ved at kombinere forskellige sten, fuger og retninger giver systemet arkitekter, bygherrer og murere mulighed for at prøve nyt, kræse for de arkitektoniske detaljer og gøre murstensbyggerier endnu mere raffinerede. Bag udviklingen af Flexsystemet finder man heller ingen dogmatisk tanke om at gøre op med alt, der går forud, og starte forfra. Tværtimod. Flexsystemet bør ses som en videreførelse af den danske byggetradition og alt det, der går forud af erfaring og viden.

 

Læs mere om Tegl


 

En facade, flere sten

Med Flexsystemet går alting op. Det forenkler både proces og arbejdsgange, men det skaber også et trygt fundament for at eksperimentere og kombinere forskellige sten i nye sammensætninger. Flexsystemet giver dig mulighed for at lade et modul af en anderledes sten bryde muren og skabe et helt andet designmæssigt udtryk. Ved at lade en række sten stå på højkant over et vindue dannes en flot rammer for vinduet, eller den nederste række sten kan stå på højkant og skabe et visuelt fundament for resten af muren.

Men at kombinere forskellige sten er ikke kun et spørgsmål om æstetik. Det er samtidig også et spørgsmål om at opnå økonomiske fordele. En formur af Romersten og en bagmur af Flexsten vil give betydelige besparelser sammenlignet med en konstruktion i ren Romersten. Eller man kan placere stenene i bagmuren på højkant, så der går færre sten pr. kvadratmeter. Når alting går op, er mulighederne for facadeudtrykket mange.

 

Det hele går op

Flexsystemet er udtænkt for at skabe et system, der gør byggeriet nemt i alle dele af processen fra tegnebræt til pudsebræt. Med Flexsystemet kan man kombinere sten med forskellige mål i moduler, der altid går op for både arkitekt og murer.

Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at tegne om og lave nye beregninger, hvis der opstår økonomiske eller æstetiske ændringer undervejs i processen. Det er heller ikke nødvendigt at skære sten til i ad hoc mål for at få det hele til at gå op. Man kan endda vende stenene på højkant, og de vil stadig passe sammen. Med Flexsystemet bliver beregningerne enkle og visionerne opnåelige, fordi alt går op i en højere enhed.

Kontaktinformation
Egernsund Tegl
Sundgade 3
DK-6320 Egernsund
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund-tegl.dk
Flexsystemet-er-ikke-en-dyb-tallerken