<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> interface nye farver scandinavia collection
Interface lancerer nye farver i Scandinavian Collection

Annonce

Interface lancerer nye farver i Scandinavian Collection

Interface Scandinavian Collection er inspireret af vores kærlighed til minimalistisk indretning. I løbet af foråret 2014 lanceres fire nye farver i Scandinavian Collection, som er valgt og udviklet i overensstemmelse med ønskerne fra vores nordiske arkitekter og designere.Kollektionens design er subtilt og giver en perfekt ramme til et moderne kontor. Interface Scandinavian Collection er en afspejling af det elegante indtryk af et hårdt gulv og behageligheden ved at gå på noget blødere, som også skaber bedre akustik i rummet, ligesom det giver en afslappende følelse.

København 4. februar 2014 – Kollektionen er fremstillet i mikrotuft, som på mange måder er sigende for Interfaces holdning til design. Bestræbelsen på at skabe miljømæssigt bæredygtige produkter er drivkraften hos Interface til hele tiden at finde på nye innovative løsninger.

Microtuft blev ganske enkelt til ved at man vendte tæppeflisen om og anvendte den anden side. Det resulterede i, at man udviklede en garnløkke, som kræver mindre garn i fremstillingsprocessen, og som ikke tager imod aftryk fra møbler og hjul, ligesom skidt og snavs ikke så let sætter sig fast i de små garnløkker. Slutresultatet er et vævet produkt, som kræver et minimalt garnforbrug, samtidig med at det bibeholder alle det bløde gulvs fordele. Det er en ydelse, som er mere efterspurgt i Skandinavien end i noget andet sted i verden.

Interface er pioner inden for bæredygtighedsarbejdet for fremstillingsvirksomheder og bestræber sig hele tiden på at nå sit mål Mission Zero – at der i 2020 skal være nul udledning, nul affald og nul olje. Interface deler sin overbevisning med mange skandinaviske arkitekter og designere.EcoMetrics og SocioMetrics
Interface inddeler sin CSR-rapportering i to områder: EcoMetrics og SocioMetrics. I EcoMetrics vises, hvor meget virksomheden producerer og hvor meget der udledes. Med andre ord en slags grøn omsætning. SocioMetrics måler virksomhedens påvirkning på mennesker, både ansatte og andre som påvirkes af Interfaces virke.

Interfaces CO2-aftryk er reduceret med 19 procent siden 2008
Reduktionen skyldes først og fremmest øget anvendelse af genanvendte og en mere effektiv fremstillingsproces, hvilket fører til mindre spild. Ca. 70 pct. af CO2-aftrykket fra tæppefliser kommer fra råmaterialer og fremstilling.

49 pct. af alle råmaterialer i 2012 var genanvendt eller baseret på biologiske materialer.

I 2012 bidrog Interfaces genanvendelsesprogram ReEntry 2.0 til at 6.800 tons tæppefliser og tæpperester ikke belastede lossepladser. På 18 år har ReEntry-programmet håndteret 121.562 tons materialer.

Udledningen af drivhusgasser er reduceret med 41 pct. pr. fremstillet enhed siden 1996.

Anvendelsen af vand er reduceret med 81 pct. pr. produceret enhed siden 1996.

Interface har i dag 48 produkter med en miljøvaredeklaration, EPD. Målet er, at alle standardprodukter skal redegøre for påvirkningen igennem hele produktets livscyklus. Det seneste resultat viser, at Interface er godt på vej mod at nå sit mål.

ehrenborg

Ehrenborg AB

Kontaktinformation
Ehrenborg AB
Nyhavn 43A
1051 København K
Tlf:33 79 70 55
Web:
Email:   knud.hansen@ehrenborg.dk