<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> interface offentliggjort rapporten ecometrics 2013
Interface offentliggør hvor langt virksomheden er kommet med reduktion af sin miljøbelastning

Annonce

Interface offentliggør hvor langt virksomheden er kommet med reduktion af sin miljøbelastning

København 7. maj 2013 - Interface, der er verdens største producent af tæppefliser, har siden 1994 arbejdet på at forbedre alle sine processer for at gøre dem mere bæredygtige og dermed mindre miljøbelastende.

 

 

Nu har virksomheden offentliggjort rapporten EcoMetrics 2013, der viser hvor langt man er kommet med at reducere miljøbelastningen af produkter og produktion.Den fulde rapport med de opdaterede data kan læses på denne hjemmeside: http://www.interfaceglobal.com/sustainability/our-progress.aspx. Rapporten indeholder både data, der beskriver miljøbelastningen ved Interfaces egen produktion og miljøbelastningen af det enkelte produkt i hele dets livscyklus.

 

Fra rapporten fremhæves disse data:1.    95 pct. af Interfaces produkter har en EPD. Det står for Environmental Product Declaration – altså en miljøproduktdeklaration der faktuelt beskriver den fuldstændige miljøbelastning af et produkt i hele dets livscyklus fra råvare til produktet ikke anvendes længere.  Målet er at alle virksomhedens standardprodukter skal have en EPD.2.    Den samlede miljøbelastning for det gennemsnitlige Interface-produkt er reduceret med 19 pct. siden 2008. Reduktionen er opnået gennem øget anvendelse af genanvendte materialer i produkterne og ved at undgå spild i fremstillingen. Ca. 70 pct. af den samlede miljøbelastning for en tæppeflise er knyttet til råmaterialerne og fremstillingsprocessen, hvor de resterende 30 pct. er knyttet til leverance, installation, vedligeholdelse og bortskaffelse.3.    49 pct. af de totale råmaterialer, der blev anvendt i 2012, var genanvendte eller biologisk baserede, herunder 36 pct. for selve garnet og 51 pct. for tæppebagsiderne.4.    Interfaces genanvendelsesprogram, ReEntry 2.0, stod i 2012 for at 7,5 millioner kilo tæpper og tæpperester blev genanvendt i stedet for at blive sendt til deponering på lossepladser. I alt 134 millioner kilo er gennem de seneste 18 år gået gennem ReEntry-programmet.5.    Energiforbruget pr. produceret tæppeenhed er reduceret med 39 pct. siden 1996. Genanvendelige energikilder står for 36 pct. af den energi, som Interface anvender.6.    Waterforbruget pr. produceret tæppeenhed er reduceret med 81 pct. siden 1996.7.    CO2-udledningen pr. produceret tæppeenhed er reduceret med 41 pct. siden 1996. Dette skyldes anvendelse af grøn el, forbedret effektivitet og forbedrede fremstillingsprocesser.

ehrenborg

Ehrenborg AB

Kontaktinformation
Ehrenborg AB
Nyhavn 43A
1051 København K
Tlf:33 79 70 55
Web:
Email:   knud.hansen@ehrenborg.dk