<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fiberline Fabrikken paa Barmstedt Alle
Fabrikken på Barmstedt Allé

Annonce

Fabrikken på Barmstedt Allé

Høje krav til arkitekturen

Fabrikken på Barmstedt Allé er opstået i nært samarbejde med professor Jan Søndergaard fra KHR arkitekter, som blev bedt om at tegne en fabrik, der ikke alene skulle være en effektiv og funktionel arbejdsplads, men også en smuk og inspirerende bygning.

 

Fiberline havde meget nøjagtige og høje krav til, hvordan en ny fabriksbygning skulle se ud. Det primære krav var et effektivt flow i produktionshallen tilpasset virksomhedens produktion - råvarer ind i den ene ende, pultruderingslinjerne midt i bygningen, og i den anden ende bearbejdningsafdelinger og lager.

 

 

Et ligeså stort krav var, at fabrikken skulle fremme integrationen mellem de forskellige afdelinger, gøre det til en oplevelse at opholde sig i bygningen, og personalet skulle føle sig godt tilpas der.

 

Bygningen skulle i videst mulig omfang udtrykke ”Fiberline”. Dens arkitektur skulle være smuk og tidløs og passe ind i det omliggende landskab. Al materiale og udførelse skulle være af høj kvalitet med gode og relevante anvendelser af Fiberlines egne produkter.

 Inspiration fra vikinger

Jan Søndergaard havde en vision om at skabe et industribyggeri, der kunne blive en del af det omkringliggende landskab. Han er blevet inspireret af vikingetidens borge med deres aerodynamiske form og funktionelle opbygning og samtidig af Fiberline moderne materialer og processer.

 

 

Fabrikken er en nærmest organisk, landskabelig bakke, der kommer op ad landskabet og forsvinder ned i jorden igen. Men samtidig brydes den organiske form af noget skævt og moderne. Trappetårnene skærer sig ned gennem formen. Modsat den effektivt planlagte produktion er de skæve tårne ikke et rationelt element, de er nærmest et symbol på den skæve og kreative tænkning, som skal supplere den effektive og rationelle ingeniørkultur. De lange, smalle vinduesbånd er inspireret af glasfibertråde.

 

 

’Bygningen falder ind omgivelserne, men alligevel ser man den tydeligt på grund af det specielle udseende. Vinduer og facade er bygget af Fiberlines egne profiler. Facaden giver en dynamisk og flot arkitektonisk virkning både indad og udad, idet facaden skaber en lysvirkning’, siger Jan Søndergaard.

 

Favntag med stedet

Bygningen er en forunderlig blanding af poesi og rationel tankegang. Jan Søndergaard beskriver bl.a. Fiberlines arkitektur således: ’Som en inspirerende fortælling i tid og rum opstår Fiberlines nye bygning ud af et landskabeligt favntag med stedet og dets potentiale. Et bevidst greb, der spænder fra det åbne lands præhistoriske bygningsanlæg, over vores tid, frem mod et ’fremtidens rum’, der skal være rammen om stadige innovative skabelsesprocesser.´

 

 

’Selve bygningsvolumet opstår i den vertikale bevægelse, hvor landskabet ’skyder ryg’ i sin søgen mod himmelrummets lys. Denne iværksatte bevægelse resulterer i tre store revnedannelser, ’lysspalterne’, der på afgørende måde bidrager til rummets arkitektoniske kvalitet med dagslysets penetreringer, der bidrager til en konstant dialog med himmelrummets lystintensiteter under vejrligets skiften. En landskabelig indfoldning, der former et fælles arbejdsrum for alle aktiviteter og således definerer hele virksomhedens identitet.´

 

Se mere på: https://fiberline.dk/fabrikken-paa-barmstedt-alle

fiberline

Fiberline Composites A/S

Fiberline baserer sin forretningsmodel på at levere strukturelle materialer til det energieffektive samfund. Det er en central del af virksomhedens funktionsmåde hele tiden at forsøge at skabe mere med mindre.

Kontaktinformation
Fiberline Composites A/S
Barmstedt Allé 5
DK-5500 Middelfart
Tlf:+45 70 13 77 13
Web:
Email:   fiberline@fiberline.com