<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Grohe S dan skaber man milj venlige l sninger i et b redygtigt erhvervskompleks
Sådan skaber man miljøvenlige løsninger i et bæredygtigt erhvervskompleks

Annonce

Sådan skaber man miljøvenlige løsninger i et bæredygtigt erhvervskompleks

 

Copenhagen Towers nedkøles og opvarmes af et grundvandsbaseret anlæg, et solcelle-anlæg leverer størstedelen af strømmen, mens GROHE armaturer sikrer, at vand og energi kun bruges, når det er nødvendigt. Løsninger, der tilsammen skaber høje energibesparelser til gavn for både miljø og bundlinje.

 

Copenhagen Towers beskrives som Ørestads mest fuldendte kontorkompleks og satser på at tiltrække virksomheder og organisationer med fleksible kvadratmeter, attraktive faciliteter og en bæredygtig profil. De to 85 meter høje tårne er opført med den nyeste og mest miljøvenlige bygningsteknologi på markedet og til at understøtte den bæredygtige tilgang er der installeret GROHE armaturer i alle badeværelser i North Tower, der stod færdigbygget sidste år.

 

 

GROHE skaber miljøvenlige løsninger

Et byggeprojekt med fokus på bæredygtighed stiller store krav til materialevalg og udstyr. Som Europas største udbyder af vandteknologiske totalløsninger sætter GROHE standarden højt, når det kommer til miljøvenlige løsninger. Dette er netop en af grundene til, at alle badeværelser i det for nyligt opførte North Tower er udstyret med GROHE armaturer. I de fleste af badeværelserne er der installeret GROHE Eurosmart Cosmopolitan E armaturer, hvor effektiv teknologi gør, at vand og energi kun forbruges, når det er nødvendigt.

 

”Vi er glade for at levere armaturer til et erhvervsbyggeri som Copenhagen Towers, hvor bæredygtighed er i fokus. Vi bestræber os hele tiden på at udvikle miljøvenlige produkter uden at gå på kompromis med design, kvalitet eller ydeevne. Eurosmart Cosmopolitan E understøtter projektets grønne tankegang, fordi vand og energi kun bruges, når det er nødvendigt” fortæller Henning Lien fra GROHE Danmark.

 

 

Copenhagen Towers reducerer energiforbruget med 90%

For at tage den grønne profil til nye højder er Copenhagen Towers tilsluttet Danmarks første grundvandsbaserede kølings- og opvarmningsanlæg. Om sommeren bruges grundvandet til at nedkøle bygningerne, mens det i vinterhalvåret genbruges til at opvarme bygningerne ved hjælp af varmepumper. Dette reducerer energiforbruget med 90% sammenlignet med lignende ejendomme. Desuden er der monteret solcelleanlæg på bygningernes facader, der leverer en betydelig del af strømmen til ejendommene. Løsningerne medfører høje energi- og driftsbesparelser for de virksomheder og organisationer, der lejer sig ind i Copenhagen Towers.

 

 

Hvorfor bygge bæredygtigt?

Omkring 40% af Danmarks samlede energiforbrug kan relateres til bygninger. Hvis energiforbruget skal reduceres og CO2-udslippet bremses, er bæredygtigt byggeri vejen frem. For at et byggeri kan betragtes som bæredygtigt, skal der være balance mellem social, økonomisk og miljømæssig kvalitet. Den sociale dimension vedrører folks sundhed, trivsel og en bæredygtig adfærd, den økonomiske henviser til, at der skal være balance mellem de samlede udgifter og byggeriets kvalitet, mens den miljømæssige dimension handler om at minimere påvirkningen på miljøet. Copenhagen Towers lever op til disse kvaliteter og er certificeret til LEED-platin, der er det højeste niveau inden for bæredygtighed, af certificeringsordningen Green Building Certification Institute (GBCI).

 

 

Fakta om Copenhagen Towers

 

 

 

 

 

  • South Tower stod færdigt i 2009, mens North Tower blev færdigbygget i 2015
Kontaktinformation
Grohe A/S
Sluseholmen 8c, 2.th.
2450 København SV
Tlf:+45 44 65 68 00
Email:   grohe@grohe.dk