<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> isola skarpet sikkerhed med nye retningslinier
Skærpet sikkerhed med nye retningslinjer

Annonce

Skærpet sikkerhed med nye retningslinjer

Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR) har netop udgivet nye metodebeskrivelse for oplægning af undertag. På BYGGERI´14 fremviste Isola produkter, som er udviklet til at opfylde alle de nye krav.

Tekst af Mikkel Weber Sandahl publiceret 13/3-14

Arbejde på tagkonstruktioner er risikofyldt, og de syv dødsfald i byggeriet i det forgangne år er alle faldulykker. På den baggrund giver det mening, at Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR) netop har udsendt en ny vejledning - ”Oplægning af undertag – banevarer” – som beskriver, hvordan risici ved montage af undertag kan minimeres. De helt centrale ændringer i den nye metodebeskrivelse lyder:

”Undertag skal oplægges i vandrette baner og altid oplægges, så der ikke er risiko for at styrte ned.”

”Banebredden må af hensyn til rækkeafstand ikke overstige 1100 mm.”

Det er netop på disse områder, hvor Isola er proaktiv.

- Vi vil have de nye retningslinjer fra BAR liggende på vores stand på messen, så vi kan forklare de sikkerhedsmæssige fordele ved vores produkter. Derudover laver vi en udstilling på messen, hvor man kan se og mærke konstruktionsformen, udtaler teknisk chef i Isola, Alex Winsley og fortsætter:

- For at imødekomme de nye retningslinjer har vi udviklet vores banevarer i 110 mm bredde med klæbekant, hvilket giver mindre overlæg. Herved får man også andre fordele, nemlig mindre materialespild, ligesom klæbekanter hindrer slagregn og fygesne i at trænge ind i konstruktionen.

Isola tænker på de udførende
Når man monterer undertag fra tagrygning og ned, så burde der monteres et stillads under taget, og det er ikke altid tilfældet. Det er baggrunden for, at BAR nu anbefaler, at undertag altid monteres i vandrette baner.

- Sikkerheden er meget vigtig for os. Vi har fokus på vores brugere, og vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores produkter i forhold til nye behov og nye krav fra håndværkerne. Hvis vi kan skubbe på en udvikling, hvor færre håndværkere falder igennem tagene, så har vi gjort vores arbejde, siger Alex Winsley.

Totalgaranti giver tryghed
På BYGGERI´14 fremviste Isola Isola Isokraft, Isola Tyvek Pro og Isola Tyvek Supro Grid , og alle produkterne er godkendt i DUKO. Der er henholdsvis 15 års og 20 års totalgaranti på undertagene, hvilket giver en vigtig tryghed for både de udførende og de fremtidige brugere.

isola-as
...

Isola A/S

Isola løser fugtproblemer for byggeriet. Det er vores ambition at være blandt de førende på dette felt. Vi er således leverandør af funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til Tag , væg, gulv og fundament.

Egenproduktion er en central del af Isolas samlede virksomhed. Med udstrakt automatisering og høj teknisk kompetence lægger vi vægt på et konkurrencedygtigt produktionsapparat med effektive og smidige logistikløsninger.

 

 

Kontaktinformation
Isola A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf:70 20 80 52
Web:
Email:   isola@isola-platon.dk