<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny snegl effektiviserer affaldshaandteringen i Magisterparken i Aalborg
Ny snegl effektiviserer affaldshåndteringen i Magisterparken i Aalborg

Annonce

Ny snegl effektiviserer affaldshåndteringen i Magisterparken i Aalborg

En underjordisk snegl fører på hygiejnisk og effektiv vis affald ud under det ny-renoverede Magisterparken i Aalborg. Løsningen, som netop er taget i brug, er udviklet af joca a/s og er et effektivt og prisvenligt alternativ til hidtidige affaldsløsninger i boligblokkene.

 

Med Himmerland Boligforenings omfattende renovering af Magisterparken i Aalborg fulgte også en række ønsker til hvordan affaldshåndteringen kunne tilgodeses bedst muligt for både beboere, varmemestre og renovatør.

Løsningen blev en underjordisk snegl fra joca a/s, som betyder en øget affaldskapacitet, bedre arbejdsmiljø for varmemestrene samt færre tømninger.AFFALDET FØRES UNDER JORDEN

Sneglen fører affaldet fra de eksisterende affaldsskakter ud under bygningen og helt ud til fortovskanten. Her samles affaldet i en nedgravet affaldscontainer, som renovationsbilen nemt og effektivt kan køre helt hen til og tømme med en kran.

- Med den her løsning får man et helt lukket system uden lugtgener og dermed også en bedre hygiejne omkring hele affaldshåndteringen, forklarer direktør hos joca a/s, Søren Jensen.BEDRE ARBEJDSMILJØ

Affaldsløsningen i Magisterparken er et eksempel på et både effektivt og prisvenligt alternativ, ligesom løsningen frigør tid fra varmemestrene og – ikke mindst - forbedrer deres arbejdsmiljø. Nu skal de  ikke længere først hejse og derefter køre de tunge og fyldte affaldsbeholdere frem fra kælderen på tømningsdagene.

- Det er første gang, den her affaldshåndterings-løsning er taget i brug og vi har allerede nu flere projekter på tegnebrættet og forventer klart, at de kommende år vil byde på flere opgaver af denne art ved boligbyggeri og renovering, forklarer Søren Jensen.


Magisterparken er gået fra 10-14 containere på hjul, som skulle tømmes 2 gange hver uge, til nu kun at få besøg af renovationsbilen en enkelt gang i ugen. Undergrundscontaineren kan rumme op til 5m3.

 

joca

joca a/s

Kontaktinformation
joca a/s
Industrivej 6
7830 Vinderup
Tlf:97 44 36 66
Web:
Email:   joca@joca.dk