<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> joca econpress
ECOnPress®

Annonce

ECOnPress®

ECOnPress® er et helt nedgravet system med en indbygget komprimatorfunktion i indkastsøjlen.

 

Dette forøger kapaciteten med en faktor på 3-4 – altså kan der presses minimum 3 gange så meget affald i containeren, som der kan være i konventionelle undergrunds-containere.

Læs mere om ECOnPress® her

joca

joca a/s

Kontaktinformation
joca a/s
Industrivej 6
7830 Vinderup
Tlf:97 44 36 66
Web:
Email:   joca@joca.dk