<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> https www jyllandsmarkisefabrik dk nyheder nyheder 96 ovenlysmarkiser til raadhussalen paa esbjerg raadhus aspx
Jyllands Markisefabrik leverer 96 ovenlysmarkiser til rådhussalen på Esbjerg Rådhus

Annonce

Jyllands Markisefabrik leverer 96 ovenlysmarkiser til rådhussalen på Esbjerg Rådhus

Esbjerg Rådhus valgte tilbage i 2006 at overdække den åbne atriumgård med store glaspartier. Siden overdækningen blev en realitet, har solafskærmning af gården stået højt på rådhusets ønskeliste.

”Jeg blev bedt om at komme med et løsningsforslag, der ville skærme for solens varmestråler og derved sænke temperaturen i rådhussalen", siger Peter Johansen, Salgs- og projektleder hos Jyllands Markisefabrik.

”Vi har tidligere, med stor succes, leveret ovenlysmarkiser til Egedal Rådhus, hvis udfordringer mindede meget om dem, man oplevede på Esbjerg Rådhus. Det var derfor meget naturligt at pege på netop denne løsning". 

Et udvalg fra Esbjerg Rådhus tog sammen med Peter Johansen til Ølstykke for at besøge Egedal Rådhus og se løsningen ved selvsyn. Udover at løsningen skulle afskærme effektivt for solen, var det vigtigt for Esbjerg Rådhus, at markiserne kunne integreres diskret med det eksisterende byggeri. Besøget gjorde udfaldet og Esbjerg Rådhus satte efterfølgende gang i bestillingen af i alt 96 ovenlysmarkiser, leveret og monteret af Jyllands Markisefabrik

Ovenlysmarkiser JM-W10

Ovenlysmarkiserne er monteret, så de kører nedefra og op i kip for at integrere dem bedst muligt i rytterlysene. Markiserne bliver automatisk styret fra rådhusets CTS anlæg, så man undgår, at salen bliver unødvendigt opvarmet af solens varmestråler. Afskærmningen er ligeledes opdelt i tre forskellige zoner, der hver især kan styres efter ønske.

Herudover er afskærmningen koblet til Rådhusets ABA anlæg, så markiserne i tilfælde af brand automask kører tilbage i kassetten. 

Læs mere om JM-W10

Kontaktinformation
Jyllands Markisefabrik A/S
Møgelgårdsvej 7
8520 Lystrup
Tlf:+45 86 22 75 00
Email:   adm@j-m.dk