<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Partnerskaber for cirkul r omstilling
.-.
Partnerskaber for cirkulær omstilling

Annonce

Partnerskaber for cirkulær omstilling

Når man har eksisteret i så lang tid, syner det af tillid til at gøre de rigtige ting. Derfor har Armstrong engageret sig i at sætte ekstra skub i at gøre deres produkter klar til den cirkulære økonomi, og Danmark er det første sted i verden, hvor et tæt samarbejde med hele byggebranchens værdikæde og det offentlige vil blive afprøvet. Der er derfor etableret en TAKE-BACK-HUB i Fredericia i samarbejde med en række partnerskaber, der baner vejen for en cirkulær omstilling. En af deltagerne i partnerskabet er Fredericia Kommune:


”Med vores partner Armstrong Ceiling Solutions kan vi nu iværksætte en proces for 100 % genanvendelse af byggeaffald fra den type byggematerialer. Sættes en ny Armstrong loftsplade op, får man nu mulighed for at aflevere en gammel udtjent loftsplade til 100 % genanvendelse på Armstrongs tyske genanvendelsesfabrik i Münster. Dermed undgår vi fremover, at loftsplader, som ofte er fremstillet af energitungt sten- eller glasuld, lander på Fredericia Kommunes deponi eller på forbrændingsanlæggene”, udtaler seniorkonsulent Poul Møller fra Fredericia Kommunes Affald & Genbrugsafdeling.


Mange fordele for lokale håndværkere og bygge- og nedrivningsvirksomheder Mogens Rasmussen A/S, som leverandør af Armstrong mineralloftssystemer, og Armstrongs skandinaviske agent BARDON i Danmark er også begejstrede for partnerskabet, som de ser flere fordele ved – også for de lokale håndværkere.

 


”Håndværkerne og bygge- og nedrivningsvirksomhederne kan især se frem til en positiv effekt af partnerskabet. Uanset om de returnerer loftssystemer fra nybyggerier, renoverings- eller nedbrydningsopgaver, og også konkurrenternes materiale, så vil der være mulighed for at deltage i partnerskabet. Ud over en positiv miljøeffekt er der også kroner at hente, da man sparer både deponi- og logistikudgifter. Samtidig får man en skriftlig bekræftelse på at loftet, som er nedtaget efter forskrifterne og dokumenteret, kommer i cirkulation til produktion af nye Cradle2Cradle-certificerede produkter”,fortæller Ingo Walterscheid fra Armstrongs skandinaviske agent BARDON i Danmark.

Kontaktinformation
Mogens Rasmussen A/S
Industrivej 3B
5500 Middelfart
Tlf:+45 64 41 80 33
Email:   mra@mras.dk
Partnerskaber-for-cirkul-r-omstilling