<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Novopan Komfortabelt indeklima starter nedefra
Komfortabelt indeklima starter nedefra

Annonce

Komfortabelt indeklima starter nedefra

NOVOPAN KLIMAGULV er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der rammer tidens trend til et moderne træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og holder en ensartet og energibesparende gulvvarme. Helt i tråd med de skærpede, lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

 

NOVOPAN KLIMAGULVE fra Novopan Træindustri A/S er en MK-godkendt, energi- og CO2-venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres af 70 % genbrugstræ.

 

Pladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet.

 

- Gulvarme i trægulvskonstruktioner - til nybyggeri og renoveringer - baseret på den kendte NOVOPAN KLIMAGULV/22 mm gulvspånpladeløsning, har de senere år udviklet sig til en stor succes grundet gulvets mange fordele, både brugsøkonomiske og ikke mindst velværen ved et hurtigt regulerende varmesystem fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal, NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

 

Virksomheden har nu også udviklet en NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslager, der hidtil primært har været forbeholdt nedstøbning i beton.

 

En af fordelene ved NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade og 20 mm varmeslanger er at vvs-installatøren bl.a. kan benytte samme fittings og rør over hele huset, og at der ikke skal justeres særskilt kredsene imellem.

 

Hurtigere reaktionstid giver mindre energispild

Det har hidtil har primært været forbeholdt varmesystemer nedstøbning i beton.  Imidlertid har beton stor termisk inerti på grund af stor masse, som er op til 12 timer om at nå en ønsket temperaturændring.

 

Det betyder at det er vanskelig at regulere temperaturen i rummet og dermed udnytte varmen fra for eksempel solindfald. Det kan føre til overopvarmning og tungt indeklima i rummene og resultere i et væsentligt energispild.

 

Samtidig umuliggør betondækket varmebesparelser ved natsænkning af rumtemperaturen. Med NOVOPAN KLIMAGULV kan den ønskede temperaturændring opnås indenfor 2 timer.

 

- En NOVOPAN KLIMAGULV løsningen i 25 mm med 20 mm slangerne er blevet efterspurgt, som et supplement til nedstøbte løsninger i fx 1½ etages huse, hvor der i mange tilfælde vælges stengulve med gulvvarme i stuetagen, og et trægulv på første sal, tilføjer Claus Bernd Høgdal.

 

De lovpligtige energikrav vil løbende blive strammet over de kommende år, derfor vil det være en fordel for byggeriet, at tage de ”lette”, hurtigt reagerende og energibesparende gulvvarmeløsninger i brug.

Kontaktinformation
Kronospan ApS Novopan Træindustri
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Pindstrup
Tlf:89 74 74 00
Email:   sales@kronospan-dk.dk
Novopan-Komfortabelt-indeklima-starter-nedefra