<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Novopan Miljoerigtig og fleksibel gulvvarme
Miljørigtig og fleksibel gulvvarme

Annonce

Miljørigtig og fleksibel gulvvarme

Novopan Klimagulve er en MK-godkendt, energi- og CO2-venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres af 70 % genbrugstræ. Spånpladerne fremstilles igennem en proces, der tager hensyn til miljøet fra start til slut. Resultatet er spånplader så grønne, at de kan deltage i Svanemærkede projekter.

 

Tekst af Pernille Le Marc

 

Hvert år fremstiller Novopan Træindustri A-S 380.000 m³ spånplader. Det går der godt 550.000 m³ træ til. Træforbruget er altså enormt, og derfor bestræber virksomheden sig på at bruge så meget genbrugstræ som muligt.

 

Det betyder, at hele 70 % af hver enkel spånplade består af genbrugstræ, være det kassererede træmøbler og køkkenskabe eller affaldstræ fra skoven.

 

- Hver dansker genererer cirka 50 kilo affaldstræ om året. De 38 kilo ender hos os, og dermed er Novopan Træindustri A-S en af Danmarks største genbrugsvirksomheder, fortæller produktspecialist hos Novopan Træindustri A-S, Peter Bendix Simonsen.

 

Der er naturligvis adskillige grønne fordele ved at benytte genbrugstræ. Blandt andet er fugtprocenten i genbrugstræ betydeligt lavere en fugtprocenten i nyfældet træ, og dermed er genbrugstræet langt mindre energikrævende at tørre.

 

Når genbrugstræet tørres, sker det i øvrigt med damp fra virksomhedens egen kraftcentral, der fyres op med CO2-neutral brændsel.

 

Derudover udleder 1 kubikmeter træ omkring 1 ton CO2, når det afbrændes, hvilket svarer til den mængde af CO2, der udledes ved forbrug af 430 liter benzin, men dette undgås selvsagt, når træet genbruges.

 

Gulvvarmeløsning giver velvære

Spånpladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet.

 

- Gulvarme i trægulvskonstruktioner - til nybyggeri og renoveringer - baseret på den kendte Novopan Klimagulv/22 mm gulvspånpladeløsning, har de senere år udviklet sig til en stor succes grundet gulvets mange fordele, både brugsøkonomiske og ikke mindst velværen ved et hurtigt regulerende varmesystem fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal, Novopan Træindustri A-S.

 

Virksomheden har nu også udviklet en Novopan Klimagulv/25 mm spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslager, der hidtil primært har været forbeholdt nedstøbning i beton.

 

Hurtigregulerende gulvvarme i træ

Blandt andet vil virksomheden præsentere sit klassificerede klimagulv, der kan anvendes som varmebærende undergulv i tørre og permanent opvarmede rum.

 

Gulvpladerne er 22 millimeter tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af varmefordelingsplader og varmeslange, hvilket sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet.

 

- I et træbaseret gulvvarmesystem reguleres temperaturen langt hurtigere end i betonbaseret gulvvarme. Hvor betongulve holder på varmen i lang tid, bliver trægulvet nemlig koldt inden for få timer efter, at du har slukket for varmen.

 

Det betyder også bedre udnyttelse af både solindfald fra store vinduespartier og natsænkning, og dette resulterer i en reducering af energiforbruget på op til 5 procent, hvilket gør træbaseret gulvvarme til en særdeles miljøvenlig løsning, forklarer Peter Bendix Simonsen.

 

Dermed er klimagulvet fra Novopan Træindustri A-S med til at honorere de skærpede og lovpligtige 2020-krav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

Kontaktinformation
Kronospan ApS Novopan Træindustri
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Pindstrup
Tlf:89 74 74 00
Email:   sales@kronospan-dk.dk
Novopan-Miljoerigtig-og-fleksibel-gulvvarme