<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> COVID 19 Connex samler aftaler beslutninger og aendringer
RIB A/S

Annonce

COVID-19 – Connex samler aftaler, beslutninger og ændringer

 

COVID-19 – brug Connex gratis til at dokumentere vigtige aftaler, beslutninger og ændringer i dit byggeprojekt

 

Oplever I også, at COVID19 har indflydelse på jeres byggeprojekt? Udfordringer med opgaver, der afventer, ændringer i bemanding, leverancer der udebliver og behov for tidsfristforlængelser? Udfordringer der medfører ændringer i aftaler, forsinkelser i projektet, og andre kontraktuelle konsekvenser. Og i en tid, som vi oplever nu med COVID-19, skal alle vigtige beslutninger og ændringer i endnu højere grad dokumenteres og følges til dørs. Vores nye løsning Connex giver dig en unik mulighed for at håndtere disse udfordringer i dit projekt, og helt gratis!

 

Prøv Connex gratis - allerede idag
Opret en gratis Community-konto til dit firma. Læs mere her.

 

Med Connex bliver styringen af byggeprojektets processer, aftaler og beslutninger effektiv og veldokumenteret. Når alt samles ét sted bliver processerne integreret og forankret i hele projektorganisationen. Alle parter får et samlet overblik over opgaver, flaskehalse og udeståender. Det minimerer fejl, misforståelser og tab af produktivitet - og mindsker økonomiske konsekvenser i form af forsinkelser, ressourcespild og budgetoverskridelser. Med Connex kan du skabe større transparens og bedre samarbejde på tværs af dit projektet. 

 

✔ Overblik over hele din projektportefølje
Brug Connex til at danne dig et komplet overblik over dine projekter. Med interaktive dashboards kan du identificere opgaver, som har risiko for at påvirke designændringer, tidsplaner, projektøkonomien eller andre kritiske forhold.

 

✔ Ét sted til alle beslutninger
Med Connex slipper man for at have vigtige beslutninger og kommunikation spredt over e-mails og andre medier, og sikrer ét sted til at samle det hele for alle deltagere - og det kan gøres på tværs af alle jeres projekter.

 

✔ Én samlet opgaveliste
Med Connex får alle projektdeltagere én samlet opgaveliste med alle de opgaver, som de er ansvarlige for eller er involveret i. Følg status og få overblik over hvilke opgaver du skal handle på og hold styr på deadlines.

 

✔ Sammenkædning af opgaver
I Connex kan du linke opgaver sammen i et projekt - og på tværs af projekter. Det skaber sporbarhed og gør dig i stand til at følge afledte konsekvenser ved fx ændringer, hvor tid, økonomi eller kvalitet påvirkes.

 

✔ Struktureret og målrettet kommunikation
Kommunikationen følger projektorganisationen, og kommunikationsvejene i mellem dem er fastlagt. Når kommunikationen struktureres og målrettes de rette parter, giver det mere effektive og transparente processer.

 

✔ Dokumentation og sporbarhed
Connex har du altid en samlet log-fil, hvor du kan finde alle beslutninger og handlinger gennem projektet. Få fuld sporbarhed og dokumentation over samtlige opgaver, uploadede filer, kommentarer samt involverede ansvarlige.

 

✔ Én platform med dataejerskab til alle
Du kan sikre dine data med MyConnex. Få online backup af alle de data, som du har adgang til i de projekter, som du er involveret i. Det sikrer fuld dokumentation og minimerer risikoen for at miste adgang til værdifuld data ved tvister.

 

Nemt at komme i gang!


Strukturer processer, få styr på vigtige aftaler og sikre dokumentationen omkring indgåede aftaler og beslutninger på få minutter med Connex. Dit firma kan prøve Connex på ét projekt helt gratis.

 

Connex binder processer og beslutninger sammen ét sted - det sikrer værdifuld dokumentation af ændringer gennem hele projektet for alle byggeriets parter.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk