Førende entreprenør samarbejder kun digitalt

Annonce

Førende entreprenør samarbejder kun digitalt

På det gamle DSB-areal ved Borgmestervangen på Nørrebro opføres det ambitiøse studieboligbyggeri - Uptown Nørrebro - der skal være med til at løse byens voksende behov for boliger til byens studerende. Uptown Nørrebro bliver en ny levende bydel og hjem for ca. 700 studerende og gæsteforskere. Bebyggelsen består af 6 punkthuse og et 30 etagers højt tårn med Københavns højeste offentligt tilgængelige udkigspunkt i byen.

 

”Vi vil kun have tegningsmaterialet digitalt”

Da projektlederen fra KPC startede Uptown Nørrebro projektet op, var han ikke i tvivl om, at alt tegningsmateriale skulle styres digitalt: ”Administrativ håndtering af trykte tegninger er meget tidskrævende og det er også forbundet med stor risiko for fejl. Jeg kan ikke være sikker på om jeg står med den sidst gældende tegning i hånden, hvilket øger risikoen for fejl. Derfor vil vi kun have tegningsmaterialet digitalt i Byggeweb Projekt. Det er langt nemmere at alt tegningsmateriale håndteres på én platform, og alle parter har adgang til de nyeste tegninger. Vi anvender kun tryk til store oversigtstegninger, som bruges i skurbyen”, fortæller Mickael Gabriel Andersen, projektleder i KPC.

 

Bruger 1 time på registreringer, der før tog en hel dag

Der er kommet langt flere krav til KS og tilsyn, men også til sikkerhed og arbejdsmiljø. ”Vi har introduceret Byggeweb Capture til vores UE’ere for at skabe et større overblik og dokumentation af deres KS af det udførte arbejde på pladsen. Vi bruger selvfølgelig tid på at sætte listerne op til hver entreprise, men på sigt frigiver det ressourcer og administrativt arbejde for alle parter. Fx bruger vi kun 1 time på registreringer, der før tog en hel dag. Når man er færdig med registreringerne, synkroniserer man på vej tilbage til skurvognen. Al dokumentation er samlet med billeder, registrering og markeret på en plantegning, og man kan hele tiden følge alle kontroller. Dét skaber et ordentligt projekt”, fortæller Mickael Gabriel Andersen.

 
Læs mere om IT & Teknologi

Sådan fik Mickael og hans kolleger mere tid på pladsen

KPC kombineres digitale processer i Byggeweb med sunde forretningsprincipper og en fast stab af kompetente medarbejdere. ”På Uptown projektet har vi en overordnet person, som står for KS-delen på byggepladsen. Før lå administrationen af KS hos 3-4 byggeledere, men den er nu samlet ét sted og udført ens hver gang. Det frigiver tid for både mine kolleger og for mig som projektleder, så vi kan være mere ude på pladsen, hvor det giver værdi. Vi forsøger hele tiden at optimere og effektivisere vores processer, så vi bruger både tid og kompetencer bedst”, fortæller Mickael Gabriel Andersen.

 

Digital styring af projektet skaber værdi for alle parter

KPC, som er en af Danmarks førende totalentreprenører og projektudviklere, er i kraftig vækst og skaber flotte resultater, hvilket skyldes, at virksomheden opererer uden større, dyre fejl på projekterne. ”Det har båret vores udvikling, at vi har haft styr på vores projekter. Kan vi undgå fejl, så får vi fremgang på bundlinjen”, fortæller Bo Knudsen, adm. direktør i KPC. ”Digital styring af større og komplicerede byggeprojekter i et system, der er velkendt af vores samarbejdspartnere, er et af de afgørende parametre for at opnå en smidig byggeproces og dermed værdidannelse til glæde for alle involverede parter”, slutter Bo Knudsen.

 

Fakta

Lokation: København

Projekttype: Studieboligbyggeri

Kapacitet: Boliger til ca. 700 studerende og gæsteforskere

Periode: 2016-2019

Bygherre: Danica Pension

Arkitekt: Arkitema Architects

Totalentreprenør: KPC

 

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:  
F-rende-entrepren-r-samarbejder-kun-digitalt