<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Gamification of BIM
RIB A/S

Annonce

Gamification of BIM

Download den nye e-book
”Gamification of BIM”

 

Teknologi udvikler sig i et rasende højt tempo, og flere digitale løsninger inviterer til et langt tættere samarbejde mellem stakeholders på tværs af værdikæden.

Teknologien kan for mange opleves som svær af gribe om! Udfordringen med at lykkes med den digitale transformation ligger oftest ikke i teknologien. Den ligger derimod i den menneskelige faktor.

Du får et spændende perspektiv på, hvordan man kan bruge BIM og gamification som innovativ læringsplatform til at forstå og favne digitaliseringen og til i sidste ende at lykkes med digital transformation.

 

Download e-book her

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk