<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimasikring i Ringsted skal forhindre oversvoemmelse efter skybrud
.-.
RIB A/S

Annonce

Klimasikring i Ringsted skal forhindre oversvømmelse efter skybrud

 

Det ændrede klima skriger efter nye løsninger på de mange og mere voldsomme oversvømmelser i flere byer i Danmark.

 

I Ringsted er man netop begyndt at klimasikre flere gader i byen, hvilket betyder, at regnvand bliver adskilt fra spildevand. I fremtiden kan der derfor kaperes mere regnvand fra skybrud og de etablerede bassiner bliver ikke fyldt op med spildevand. Vandet i bassinerne bliver i stedet udledt til Ringsted å og indgår på ny i dets cyklus.

 

Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniørfirma F.R.I har vundet opgaven til at udføre dette projektet på Schandorphsvej og Sct. Hansgade i Ringsted.

 

Opgaven indeholder teknisk bistand til renovering af kloak, vandforsyning og fjernvarme. Lyngkilde A/S vil, sammen med en anden aktør, fokusere på at få det fælles projekt tilvejebragt på en måde, der vil genere beboere i området mindst muligt. Projektet forventes at stå færdigt i ultimo 2020.

 

Vi i RIB A/S er stolte af at være en del af projektet, hvor Byggeweb Projekt bliver anvendt i processen.  Byggeweb Projekt er samarbejdsplatform mellem alle involverede aktører, som giver målbar værdi, minimerer fejl, forsinkelser og miskommunikarion. Det gør det samtidigt muligt at dele dokumenter og tegninger i skyen – hurtigt, effektivt og sikkert.

Vi håber, at projektet forløber godt og at aktørerne får optimalt udbytte af Byggeweb Projekt.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
rib