<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny software skal nedsaette byggeriets klimaaftryk
RIB Software | North, Central & Eastern Europe

Annonce

Ny software skal nedsætte byggeriets klimaaftryk

 

Schneider Electric giver sammen med RIB Software byggebranchen gratis adgang til software, som bl.a. giver overblik over den indlejrede CO2 i byggematerialer

 

Byggebranchen er en af verdensstørste klimasyndere. Det vil verdens mest bæredygtige virksomhed anno 2021 nu ændre på ved at gøre det muligt at budgettere med fremtidige byggeriers klimaaftryk.

 

”Problemet med byggematerialer som beton og stål er, at de har været udsat for en både lang og energitung rejse, inden de indgår i et byggeri. Det er tale om råmaterialer, der skal graves op af jorden med store maskiner, hvorefter materialerne bliver sorteret, bearbejdet, varmet op og nogle af dem bortskaffet. Til slut bliver produkterne typisk fragtet over store afstande. Softwaren er ikke kun et let anvendeligt værktøj til at tackle CO2-ufordringen, men også et opråb til byggebranchen og en muliggørelse af at tænke og handle markant mere klimavenligt” -  fortæller Mads Bording, Strategisk koncerndirektør i RIB Software.

 

Ifølge Mads Bording er der ikke nogen nævneværdig prisforskel på byggematerialer med henholdsvis høj og lav klimapåvirkning. Alligevel vælger byggebranchen typisk ikke de klimavenlige produkter, fordi der ikke bliver stillet krav om det, og fordi der ikke findes noget overblik, hvor produkterne bliver sammenlignet med hinanden i et klimaregnskab. Det er imidlertid dette overblik, som den nye software kaldet EC3 skal levere. Den gør det således muligt at sammenligne de forskellige produkter med hinanden og dermed at få et overblik over et byggeris indlejrede CO2, inden det er bygget….

 

Læs hele artiklen af Jørgen Høg på Børsen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Kontaktinformation
RIB Software
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk