<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> RIB Software satser paa teknologi til maaling af byggematerialers CO2 udlening for at komme baeredygtighed til livs i byggebranchen
RIB Software | North, Central & Eastern Europe

Annonce

RIB Software satser på teknologi til måling af byggematerialers CO2-udledning for at styrke bæredygtighed i byggebranchen

 

RIB Software har indgået et samarbejde med Building Transparency, en nonprofitorganisation, der har udviklet et teknologisk værktøj, Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3, som har til formål at skabe mere transparens i forhold til den anvendte CO2-udledning i byggematerialer.

 

Værktøjet indeholder en database med digitale tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer (EPD'er), som virksomheder kan bruge til at foretage benchmarking og bæredygtighedsvurderinger.

 

Dette er især brugbart for indkøb af byggematerialer, udviklere, entreprenører og politiske beslutningstagere. I og med, at man nu kan måle mængden af CO2 anvendt til at lave produktionsmaterialer, har byggeriets parter mulighed for at evaluere et byggeprojekts samlede CO2-udledning og bruge disse oplysninger til at indkøbe alternative materialer med lavt CO2-indhold eller, i tilfælde af, at det er lovgivere, fastsætte grænser for mængden af anvendt CO2. Sådanne foranstaltninger er vigtige for at sikre, at byggebranchen overholder og tilslutter sig miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige bæredygtige metoder (ESG). Building Transparency's EC3-værktøj kan bruges gratis af alle – dette takket være sponsorater fra forskellige organisationer, såsom RIB Software.

 

Fælles indsats rettet mod at øge bæredygtighed i bygge og anlægsbranchen

 

Statistikkerne tegner et skuffende billede af byggeindustriens effekt på miljøet. Undersøgelser har afsløret, at det anslås, at 38% af det globale energiforbrug kan tilskrives bygge- og anlægsbranchen. Samtidig anslås det, at forarbejdningen af materialer som f.eks. beton på nuværende tidspunkt svarer til omkring 6% af den globale CO2-udledning. Derudover nævnes materialespild og byggebranchens struktur (fragmenterede værdikæde) også som væsentlige årsager til den overordnede ineffektivitet i branchen.

 

Det er derfor afgørende for den fremtidige velstand i verden, at vi arbejder på en bæredygtig måde. Den kontinuerlige tilsidesættelse af de negative og potentielt katastrofale virkninger af drivhusgasserne og andre miljøskadelige praksisser, skal der gøres noget ved. Som det fremgår af rapporten fra the ”Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC), er vi nået til et kritisk punkt for menneskeheden – dét de betegner som en ”kode rød”. Vores kollektive indsats bør derfor være rettet mod at finde en handlingsplan, der forhindrer en klimakatastrofe.

 

Et partnerskab med kernefokus på bæredygtighed

 

Stacy Smedley, Executive Director fra Building Transparency udtaler: “There is a need to actionably and urgently reduce the carbon footprint of the AEC industry. Knowledge is power and integrating technology such as EC3 into the workings of the sector provides critical decision makers with the tools and data needed to effectively evaluate and understand the true carbon footprint associated with their projects. Armed with such data, they will be able to chart tangible targets and collectively help minimize the industry’s impact on the environment. We all have a role to play in building a more sustainable world.”

 

Rene Wolf, CEO of RIB Software, siger I forlængelse af dette, “As RIB, having been at the forefront of innovation in the construction industry for over 60 years, our partnership with Building Transparency aligns closely with the purpose of enabling our customers to build in an environmentally and socially responsible manner. We cannot shy away from the fact that the long-term growth of the AEC industry is closely tied to sustainable practices. Transforming the way the sector plans, builds and operates buildings is our primary purpose.”

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk