White+paper+-+dokumenthåndtering+(1)

White Paper - Sådan gennemfører du en overdragelse til tiden, inden for budgettet og på gode vilkår


En ’handover’ er den symbolske overdragelse af et byggeprojekt fra hovedentreprenøren til bygherren eller bygherres klient. En vellykket overdragelse vil sikre, at modtagerne er sikre på, at deres nye aktiv er klar og sikker til brug - og at de er i stand til at betjene, administrere og vedligeholde det uden problemer.


Mængden af de informationer, der kræves ved overdragelsen, kan være meget omfattende, og ved store komplekse projekter, kan der være tale om tusindvis af individuelle dokumenter.

Ved projektets afslutning vil ejeren forvente at modtage garantier for udførelse, producentgarantier, drifts- og vedligeholdelsesmanualer. Ejeren vil også forvente at modtage as-built tegninger, formelle testrapporter, afsluttende spørgeskemaer, og, hvor det er relevant, færdiggørelsesattester fra de lokale myndigheder.


Da 10 % af en overdragelse handler om det, der sker op til begivenheden, og 90 % om det, der kommer bagefter, er det i alles interesse, at processen forløber så gnidningsløst, præcist og ubesværet som muligt.

Den uheldige sandhed er imidlertid, at de fleste overdragelser er dyre, tidskrævende og frustrerende for alle involverede parter.

Men sådan behøver det ikke at være.


Læs White Paperet her.


*White Paperet er på engelsk.

Kontaktinformation

  • RIB Software
  • Ryesgade 19C, 3. sal, 2200, København N
  • Tlf: +45 35 245 250
  • Web: rib-software.dk
  • Email: info@rib-software.dk