<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> bispebjerg_hospitals_nye_bygning
.-.
Ny laboratorie- og logistikbygning på Bispebjerg Hospital

Annonce

Ny laboratorie- og logistikbygning på Bispebjerg Hospital

Den nye laboratorie- og logistikbygning bliver en aktiv, udadvendt bygning, der viser aktiviteterne indeni.

Bygningen skal blandt andet indeholde laboratorier og forsknings faciliteter for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Psykiatrisk Center København. Laboratorie- og logistikbygningen kommer til at stå på ca. 9.800 kvm og forventes at blive færdig omkring sommeren 2018. Derefter vil bygningen tages i brug af laboranter, driftsfolk og forskere.

Bygherrerådgiverne på dette delprojekt er Kuben, Balslev og Arkitema. Totalrådgivningen, som omfatter alle arkitekt- og ingeniørmæssige ydelser, varetages af Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Alecti.

Projektets parter skal lave mangelgennemgang ved hjælp af Byggeweb Capture, mens projektet afleveres i Byggeweb Digital Aflevering.

Byggeweb Capture er et værdifuldt værktøj til kvalitetssikring for alle udførende parter, der skal udføre kontroller og dokumentere kvaliteten og omfanget af det udførte arbejde på pladsen. Med Capture kan registrering af fejl og mangler og digital mangelliste bruges konstruktivt undervejs og til sidst indgå i det samlede dokumentationsmateriale som supplement til kontrolskemaer.

Byggeweb Digital Aflevering sikrer effektiv og systematiseret indsamling af driftsoplysninger. Løbende indsamling af data gør det muligt at stille krav til udførende og leverandører og derved tilsikre en høj kvalitet i det afleverede materiale. Forsinkelser i afleveringsprocessen undgås, og alt driftsmateriale ligger klart ved afleveringsfristen.

Se Region Hovedstadens video om byggeprojektet her.

Kilder: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2017/Sider/Film-Sådan-bliver-de-nye-rammer-for-forskningen-på-Bispebjerg-Hospital.aspx (senest besøgt 30-01-2018)
https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/projektet/det-bygger-vi/Sider/Laboratorie--og-Logistikbygningen.aspx (senest besøgt 30-01-2018)

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
bispebjerg_hospitals_nye_bygning