<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ny uddannelse digital transformation og byggeteknologi
.-.
Ny spændende uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter!

Annonce

Ny spændende uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter!

Digital Transformation & Byggeteknologi


Build 4.0, VDC, digital transformation og ny teknologi er blot nogle af omdrejningspunkterne i BLC’s nye 
uddannelse  “Digital Transformation & Byggeteknologi”.  På tre dage stiller vi skarpt på at øge din fortrolighed med digitale teknologier i byggebranchen. 

Du får styrket dine kompetencer inden for nye teknologiske muligheder, digitale bygningsmodeller, krav til 3D-modellen, udtræk af informationer fra modellen, samarbejdsprocesser, data i 3D-modellen, tidsplaner, kalkulationer mv. og ikke mindst lære hvordan og hvornår du kan udnytte teknologien til bedre projekt- og virksomhedsstyring.

 

Underviserne

Vi er stolte over, at vi har fået etableret et undervisningssamarbejde med fire erfarne herre fra byggebranchen. Ud over at være vant til at undervise vil de også dele ud af deres egne erfaringer inden for hvert deres speciale område.


Rolf Büchmann-Slorup, CEO, HD Lab  vil tage dig en tur i helikopteren og tegne situationen i byggebranchen op. Han er ankerperson på uddannelsen og sørger for at binde enderne sammen.

Ole Berard, Head of Digitalization, Züblin 
koncenterer sig om modellerne. Hvad kan man bruge dem til? Hvilke krav skal man stille for at få det forventede udbytte? Og hvilken rolle spiller modellerne i det store billede?

Niels W. Falk
, tager dig igennem samarbejdsprocesserne. Hvordan spiller processerne ind, når man taler om digitalisering og transformation af byggeriet? Hvad skal der til for at få alle parter til at samarbejde og i fællesskab komme i mål med det bedste byggeri til tiden og aftalt pris.

Nicholas Holst, Global Digital Product Manager, FLSmidth 
er manden, der har styr på data. Alle dele i det digitale byggeri drives af data. Hvordan skaber man det rette datagrundlag og hvordan sætter man data i spil?Alt dette kombineret med workshops, involvering og opgaveløsning giver dig 3 intensive dage med en unik mulighed for at kombinere teori med praktiske øvelser og ikke mindst udvide dit netværk.


Klik her for at læse mere
Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
ny-uddannelse-digital-transformation-og-byggeteknologi