<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ny_vandvaerk_digitaliseret
Opførelse af nyt vandværk går den digitale vej

Annonce

Opførelse af nyt vandværk går den digitale vej

Ny Snekkersten vandværk opføres af Krüger A/S, som er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling.

Krüger A/S har valgt RIB, som samarbejdspartner på projektet, og har valgt RIB’s komplette projektweb-løsning Byggeweb Projekt Professional for at sikre et fuldstændigt overblik til enhver tid i projektet, forenkling af kommunikationen og samarbejdet i projektet.

Det nye vandværk, der placeres i Snekkersten, skal tage over for de to ældre vandværker beliggende i Snekkersten og Espergærde. De to vandværker er i dag ved at være udtjent, og lever ikke længere op til fremtidens teknologiske krav. Det nye vandværk vil have til opgave at skulle sikre en høj standard af vandkvalitet, og skal kunne behandle ca. 400 kubikmeter vand i timen.

Vandværkets nye lukkede vandtanke vil blive placeret over jorden. Det vil gøre vedligeholdelse og inspicering af vandværket lettere. Samtidig vil hygiejnen øges, da iltning og filtrering sker i lukkede trykfiltre. Dette vil betyde, at risikoen for forurening af vandet mindskes, da det rene drikkevand bevares i lukkede enheder.
Ny Snekkersten vandværk vil ikke bare være et nyt, men også et klart forbedret og fremtidssikret vandværk.

Opførelsen af vandværket står til 65 millioner kroner, og forventes startet i august 2018. Vandværket skal være i drift december 2019, og det gamle vandværk på Agnetevej skal være revet ned senest august 2020.

Byggeweb Projekt er lig med nem, sikker og struktureret projekthåndtering, som giver målbar værdi, minimerer fejl, forsinkelser og miskommunikation, samt skaber fuld dokumentation.
Med Byggeweb Projekt har du altid et komplet overblik over dit byggeri, sammen med en effektiv omkostningsreduktion.

Kilder: https://sn.dk/Helsingoer/Nyt-vandvaerk-til-65-millioner-et-skridt-naermere/artikel/722546
https://www.isc.dk/snekkersten-ny-vandvaerk/

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
ny_vandvaerk_digitaliseret