<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> stbbyg_rib_aftale
STB BYG A/S indgår aftale med RIB

Annonce

STB BYG A/S indgår aftale med RIB

Én af Danmarks hurtigst voksende entreprenørvirksomheder, STB BYG A/S, investerer i en professionel projektweb-løsning.

Succeskriteriet er, at skabe et fælles paradigme for virksomhedens arbejdsmetodik, og at opnå en samlet og bedre struktur, for at skabe overblik og styring af deres projekter. Virksomheden vil gerne opbygge organisatorisk viden, så man ikke er personafhængig eller sårbar ved ændringer i personale eller samarbejdspartnere. Målet er en bedre byggeproces med færre fejl og misforståelser, og dermed en bedre bundlinje. Byggeweb Projekt er lig med nem, sikker og struktureret projekthåndtering, som giver målbar værdi, minimerer fejl, forsinkelser og miskommunikation, og skaber fuld dokumentation.

 

STB BYG lægger stor vægt på kommunikation og involvering, og fortæller selv, at virksomheden vægter samarbejdet og information meget højt gennem hele projektprocessen. Løbende information om projektets stade og forløb til alle involverede er et vigtigt element. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at projektet tilføres værdi med god dialog gennem alle faser, fra de første analyser frem til aflevering. Alt dette i et tilrettelagt og positivt samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere, producenter og udførende.

 

STB BYG blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, og har med årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed, der udfører total-, hoved-, og fagentrepriser, for såvel offentlige som private bygherrer i hele Danmark. Virksomheden beskæftiger ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. 60 er håndværkere.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
stbbyg_rib_aftale