Styr på strømmen på Herlev Hospital

Annonce

Styr på strømmen på Herlev Hospital

På Herlev Hospital skal der opføres et nyt nødgeneratoranlæg til 8 nødgeneratorer

Projektet udbydes i totalentreprise, mens bygningsentreprisen udbydes i en særskilt storentreprise. Udbuddet gennemføres i Byggeweb Udbud, mens parterne derefter skal samarbejde via Byggeweb Projekt.

Herlev Hospital blev i 2007 udpeget til at være Akuthospital og har derfor i de seneste år fået tilført en række specialer fra de øvrige hospitaler i regionen. Herlev Hospital bygger også nyt, bl.a. Nordeuropas største diabetescenter og et Kvinde-barn-center, og skaber dermed bedre rammer til fremtidens patientbehandling.


Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder kroner i syv nye hospitalsbyggerier, hvoraf otte milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling. Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med arkitekter - så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger. 

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:  
styr-pa-strommen-Herlev-Hospital