<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hver tredje dansker lider under d rligt indeklima
Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Annonce

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Boligens indeklima har afgørende betydning for, hvordan man trives i sit hjem. Alligevel lever flere tusinde danskere med symptomer på dårligt indeklima. Og det kan have stor betydning for helbredet. 


Dårligt indeklima kan være en skjult synder, der forværrer livskvaliteten. Og noget tyder på, at mange danskere lider under symptomer for dårligt indeklima. Uoplagthed, hoste, irriterede øjne og hovedpine er de symptomer, som hver tredje dansker på daglig basis er generet af. Det viser en analyse lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL.

Ekspert: Dårligt indeklima påvirker helbred og produktivitet

Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 90 % af danske voksne opholder sig mindst 13 timer indenfor. Derfor kan indeklimaet have afgørende betydning for trivslen og livskvaliteten.

At hver tredje dansker lider under dårligt indeklima er ikke overraskende, hvis man spørger Kasper Lynge, som er Udviklingschef for Byggeområdet på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet:

 

”Tallene forbavser mig slet ikke. Men nu har jeg også arbejdet med emnet i mange år. Indeklimaet er noget, man tager for givet og lærer at leve med, også selvom det påvirker én negativt” siger Kasper Lynge og fortsætter: ”Vi har brug for, at der bliver sat større fokus på indeklimaet fordi det beviseligt påvirker vores komfort, helbred og produktivitet.”

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger, hvilket understreger alvoren i at leve med dårligt indeklima.

Læs mere om Ventilation & Indeklima

 

Over 30 % af danskerne er usikre på symptomer på dårligt indeklima

Analysen fra ROCKWOOL viser også, at mange danskere er i tvivl om symptomerne på dårligt indeklima.

 

”Resultaterne fra analysen er ikke overraskende, for dårligt indeklima er ofte usynlig med symptomer, man i første omgang ikke tillægger stor betydning. Mere viden om indeklimaets betydning er nødvendigt.” siger Kasper Lynge og henviser til, at man godt selv kan gøre meget for at forbedre indeklimaet. Det kan være alt fra små adfærdsmæssige tiltag som hyppig udluftning til en regulær renovering af boligen, der vil øge livskvaliteten.

Fakta om dårligt indeklima:

·         Dårligt indeklima skyldes ofte en kombination af flere forskellige årsager. De hyppigste årsager er relateret til luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)

·         Kroppen er følsom over for dårligt indeklima, og reaktionen kan komme til udtryk på forskellige måder fra person til person (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)

·         De hyppigste problemer på grund af dårligt indeklima er (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø):

·         Tørre, irriterede eller kløende øjne

·         Træthed eller sløvhed

·         Hovedpine

·         Skulder- og nakkeproblemer

·         Omkring halvdelen af voksne danskere opholder sig mindst 16 timer af døgnet i boligen og cirka 90 % opholder sig mindst 13 timer i boligen (kilde: Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima )

·         Ifølge en beregning fra en europæisk ekspertgruppe tabes der årligt ca. 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/healthy_environments/docs/env_iaiaq.pdf

 

Fakta om undersøgelsen:

·         Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.

·         Indsamlingen er foretaget via nettet som selvudfyldt spørgeskema. I alt deltog 1186 danskere over 18 år.

·         Indsamlingen af data er vægtet på køn, alder og geografi, så stikprøvens sammensætning matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.

·         Dataindsamlingen foregik fra 19. januar 2017 til 24. januar 2017

Undersøgelsen blev lavet af A&B Analyse

Om ROCKWOOL

ROCKWOOL er verdens førende leverandør af innovative løsninger baseret på ikke-brændbar stenuld, der forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen beskæftiger over 10.000 medarbejdere i mere end 35 lande og har sit hovedsæde i Hedehusene lidt uden for København. Selskabet er noteret på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen. Læs mere på www.rockwool.dk


rockwool
...

Rockwool A/S

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker.

Kontaktinformation
Rockwool A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tlf:46 56 16 16
Web:
Email:   info@rockwool.dk