<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Raadgiver foreslaar mere detailprojektering i udbudsfasen
Safe2Fall

Annonce

Rådgiver foreslår mere detailprojektering i udbudsfasen

Det gode design starter med det gode fundament og eftervisninger af, om stålkonstruktionerne kan holde under de faktiske forhold, siger Jes Bo Rennebod, ejer og direktør for Scan Convert A/S, opfordrer, der efterlyser flere detailoplysninger fra bygherrer.

 

Tekst af John Bo Northroup

 

Jes Bo Rennebod fra Scan Convert A/S, opfordrer til, at bygherrer stiller flere oplysninger til rådighed i udbudsfasen, f.eks. om jordbundsforhold, sådan at budgiver kan levere bud på mere fyldestgørende grundlag.

 

Vridningsstabilfundament (002)vridningsstabilfundament

 

- Hvis alle får mulighed for at foretage mere præcise beregninger på et oplyst grundlag så kan vi generelt minimere risiko for byggesjusk og retssager, siger Jes Bo Rennebod.

 

Han peger på, at det også må være i bygherrers interesse og til gavn for samfundet, når vi taler offentlige anlægsopgaver, at bud sker på basis af de faktiske forhold i jordbunden og ikke på grundlag af skabeloner, som tidligere har været lagt til grund for opgaverne.

 

Dog mangler der fortsat konkrete oplysninger om grundvandsspejl og konsolideringsmoduler, som der i stort set alle tilfælde skal foretages tolkninger på.

 

- Jordbunden og dens styrkeparametre skal bl.a. vurderes ud fra udsving i årstiderne. Her er vandspejlet en vigtig faktor, og desværre bliver konsolideringsmoduler ofte udeladt i de geotekniske rapporter. Det betyder, at man som budgiver ofte bliver tvunget til at dimensionere efter worst case, siger Jes Bo Rennebod.

 

Han fremhæver Per Aarsleff som et eksempel på en spiller indenfor byggeri og anlæg med en proaktiv tilgang til opgaverne – og som en totalentreprenør, der tager stort entreprenøransvar for projekteringer ved forestående byggerier. Og netop projektering i udbudsfasen er der ifølge Jes Bo Rennebod brug for.

 

- Vi skal helst væk fra, at de, der regner på opgaven bliver straffet, mens de, der gætter bliver belønnet, opsummerer Jes Bo Rennebod.

 

Rennebods firma har i øvrigt udviklet et cirkulært boret fundament, som optager mindre plads end de konventionelle løsninger. Det benyttes til portaler ved skilte ved vejanlæg. Den cirkulære form kan lade sig gøre når man på forhånd kender jordens beskaffenhed.

 

Om Scan Convert A/S, Absorb® og Safe2Fall

Den familieejede virksomhed Scan Convert A/S står bag Absorb®-konceptet for støjskærme. Via absorption dæmper skærmene uønskede støjgener, typisk fra biler, tog og andre transportmidler. Desuden har Scan Convert udviklet sikkerhedsnettet Safe2Fall, som kan forhindre drukneulykker i havne og faldulykker fra broer.

 

Målet er at være blandt de bedste danske producenter og leverandører af sikkerhedsnet, støjskærme og fundering af stålsøjler til støjskærme og vejportaler.

 

Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

 

Kontaktinformation
Safe2Fall / Scan-Convert A/S
Svendsagervej 8
5240 Odense NØ
Tlf:66 10 91 01
Email:   jr@scan-convert.com