04_1200x600_kjerris_moelle_wedi

WEDI BIDRAGER TIL AT BEVARE 200 ÅR GAMMEL EJENDOM

I Femmøller ligger den gamle møllergård Kjerris Mølle, som har undergået en forvandling den seneste tid. Her har wedi spillet en væsentlig rolle, og Møllen er nu bragt ind i fremtiden.

 

Møllen, der er én af fire tilbageværende vandmøller i det smukke Mols Bjerge, kan spores tilbage til 1600-tallet. Trods et tiltagende forfald var selve møllen i brug frem til 1966.

 

 

Istandsat fra inderst til yderst

Det helstøbte bygningsanlæg med mølle, sluse og ikke mindst stuehus sættes i stand i en langvarig proces. Selve stuehuset er opført i 1822, og der er selvsagt løbet meget vand i åen siden da.

 

Det slidte tegltag tages af, så tækkere kan lægge stråtag. Bindingsværkfacaderne er sat i stand, og inde i huset er alt fornyet, istandsat og nye forenelig moderne materialer er taget i brug. 

 

 

Ny teknologi løser udfordringer

Efter en grundig håndværksmæssig analyse er der sket et større restaureringsarbejde, hvor der er brugt ny teknologi heriblandt wedis gulvsystemer. Om denne store opgave forklarer bygningskonstruktør, Torben Oxbøll fra Tegnestuen Landhus ApS i Ry:

 

’Når man som jeg arbejder med istandsættelse og bevaring af vores kulturarv - i form af historiske og bevaringsværdige bygninger, anvendes der fortrinsvis traditionelle og historiske byggematerialer, som træ, tegl, kalk osv. Men når man samtidig ofte skal opnå tidssvarende boligkvaliteter, ender man ofte i et krydsfelt, hvor der er behov for moderne materialer til opfyldelse af 'moderne' installationer, som badeværelser og andre vådrum, hvor der er strenge krav. Det har gjort sig gældende i flere projekter, også på Kjerris Mølle, hvor stuehuset er bygget i 1822 og selvfølgelig er opført uden den slags moderne faciliteter. Her har jeg med stor tilfredshed anvendt byggeplader og brusebunde fra wedi. De er enkle at indbygge i både tunge og lette konstruktioner, samtidig med at de er vandtætte og har en lille egenvægt, som ikke kræver bærende stålprofiler og lignende. Konceptet fra wedi er gennemprøvet med et stort sortiment - og så har jeg igennem flere år fået upåklagelig service af wedi-konsulent Henrik Ohrt, der også gerne møder op på byggepladsen og løser specielle konstruktioner eller taler med håndværkerne,’ lyder det fra Torben Oxbøll.

 

 

02_1200x600_kjerris_moelle_wedi
 
 

Sund gulvvarme i det gamle hus

Ny gulvkonstruktion er etableret overalt, og der er anvendt wedi gulvvarmesystem Preline i hele huset. Ovenpå dette gulvvarmesystem er gulvtegl reetableret, så udtrykket og hele gulvfladen forbliver tro mod den gamle bygning. I badeværelserne er gulvsystemet wedi Fundo Riolito Neo anvendt i brusezonen, og her er der skabt en særlig unik løsning, hvor gulvtegl er lagt, så de også dækker selve afløbsrenden. Helt i tråd med stedets ånd er der hermed på den mest elegante måde tænkt moderne vådrum ind i den 200 år gamle Kjerris Mølle.

 

Bevaret for eftertiden

Det er i tidens ånd ikke bare at rive ned, men i stedet gentænke så fin og bevaringsværdig en bygning. Huset kan nu bebos. Mølledammens bagsluse kan igen lade ål passere, brinker og skråninger omkring bygningen er sået til med vilde danske blomsterarter og ja, her mærkes historiens vingesus, uden at der på nogen måde er gået på kompromis med komfort og bekvemmelighed.

 

Tag wedi med på råd – vi har flere unikke løsninger, som hjælper til renovering af bevaringsværdige bygninger

 

01_1200x600_kjerris_moelle_wedi

 

 

Kontaktinformation