<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Baeredygtighed i granitten
Bæredygtighed i granitten

Annonce

Bæredygtighed i granitten

Natursten er på vej ind i arkitekturen, fortæller arkitekt Lars Juel Thiis, Cubo Arkitekter A/S. Bæredygtighed omfatter holdbarhed og æstetik i både materialer og byggeriet som helhed.

 

»Jeg synes, at natursten bruges alt for lidt. Udviklingen favoriserer dog i stigende grad materialer som bornholmsk granit, som kan komme ind igen i kraft af sin eksklusivitet. Et firma som Petersen Tegl burde heller ikke kunne lave tegl med sådan en håndværksmæssig bearbejdning, men deres produkt er så godt, at man er villig til at betale noget mere for det. På samme måde er den bornholmske granit så smuk og eksklusiv, at den udtrykker bevidste kvalitetsvalg for en bygherre,« siger Lars Juel Thiis.

Han peger på, at arkitekturen skal være tiltalende, fordi bygningen ellers bliver revet ned efter få år. Lars Juel Thiis går stærkt ind for, at både arkitektur og materialer af så god en kvalitet, at bygningerne senere kan genbruges til andre formål. Hårdføre materialer som natursten understøtter bæredygtighedsprincippet i arkitekturen på grund af deres æstetik og holdbarhed.

»Hele den sanselighed, som ligger i materialets karakter er meget oppe i tiden. Hvis mennesker skal relatere sig til byggeriet, skal det også relatere til vores sanser. Det, at man kan føle på materialet, mærke deres tekstur og taktilitet, gør, at man føler sig positivt stemt – man kan sige at materialet får en nærmest menneskelig karakter. Materialer, som udtrykker nogle af de kvaliteter, for eksempel den bornholmske granit, er derfor eftertragtede,« siger Lars Juel Thiis.

Lars Juel Thiis er partner i Cubo Arkitekter A/S, arkitekt, MAA, og adj. professor ved AAU.

Læs hele interviewet med Lars Juel Thiis her

zurface

Zurface

ZURFACE er Danmarks største leverandør af naturstensløsninger. Vi leverer eksklusive naturstensprodukter til såvel udendørs facader, anlæg og belægninger som indendørs interiør, gulve, køkkener og badeværelser.

Vores belægningssten lagerføres og kan bestilles som standardprodukter af eksempelvis brolæggere og anlægsgartnere. Alle facadesten og interiørprodukter fremstilles til det enkelte projekt.

Kontaktinformation
ZURFACE
Tlf:+45 7010 1066
Web:
Email:   info@zurface.dk