<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AV-udstyr - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur
annonce

AV-udstyr

 

Til møder, events, konferencer og som internt arbejdsredskab fylder AV-udstyr meget i virksomheder i dag. Det skal helst være praktisk og funktionelt og gerne opfylde meget specifikke behov – hverken mere eller mindre.