<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bellahøj Svømmestadion
annonce

Bellahøj Svømmestadion - Et nyt element i byen

Annonce

 

Ny svømmehal med tilhørende omklædning og faciliteter til nationale og internationale svømmestævner: Hvis en kommune beslutter sig for at ligge i front med sportslige faciliteter, er der brug for noget ekstraordinært. Det vidste man hos Københavns kommune - og det er den enkle forklaring bag det store projekt Bellahøj Svømmestadion.

Byggeriet har en svømmehal med et 25 meter udspringsbassin, et 50 meter svømmebassin samt et undervisningsbassin. Hertil kommer tilskuer-, omklædnings-, trænings-, ankomst- cafe-, , service- og teknikfaciliteter. Byggeriet er opført af Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme. Byggesagen er i øvrigt et resultat af en arkitektkonkurrence udbudt af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme.

 

Københavns kommune har ikke altid ligget forrest  med faciliteter til toppen af svømmeverdenen. Derfor har man også lagt sig i selen med Bellahøj Svømmestadion, som Arkitema står bag. Et af kravene i projektet var, at Bellahøj skulle kunne bruges året rundt og også til seriøs svømmetræning og der skulle samtidig være mulighed for afholdelse af stævner.

 

- Derfor har Bellahøj Svømmestadion bl.a. et nyt svømmestadium med bassiner i internationale konkurrencemål, så man kan afvikle svømme- og udspringstævner. Det er altså ikke et nyt badeland,  men derimod faciliteter på et højt niveau, der passer til professionelle sportsudøvere, fortæller arkitekt Joos Jerne, Arkitema, der er projektleder på Bellahøj Svømmestadion.

 

Sund økonomi

I Bellahøj Svømmestadion er der brugt steni facadeplader tre forskellige steder. Som beklædning på undersiden af det 5 meter store tagudhæng, som beklædning af service-units i foyeren - hvor der også er toiletforhold og billetkontor/kiosk/cafe - og endelig som indvendig beklædning i bad- og omklædningsrum i den tilstødende Bellahøj Sportshal.

 

- Til foyerens service-units havde vi oprindelig valgt et andet materiale, der skulle overfladebehandles efterfølgende    og det viste sig at være en dyr proces. Derfor så vi os om efter en løsning med færdigbehandlede facadeplader. Valget faldt på steni, der også viste sig at have gode egenskaber når det gælder vedligeholdelse: steni plader er modstandsdygtige overfor graffiti og hærværk. Når det gælder vedligeholdelse, har steni måske endda bedre egenskaber end de oprindelige plader. De kan nemlig holde til grundig og gentagen afrensning uden at det går ud over farven, siger arkitekt Joos Jerne.

 

Når man får leveret byggematerialer, der er tilskåret fra fabrikken, får man fordelen ved en høj ensartet kvalitet. Men der bliver også en udfordring, fordi de færdige plader ikke giver meget plads til tolerancer på byggepladsen.

 

Holdbart design

Holdbarhed er altid vigtigt - men det kommer endnu mere i fokus, når det færdige byggeri skal bruges af mange mennesker. Steni pladerne er modstandsdygtige kan holde til det lange seje slid, der kommer ved almindelig brug. Og det kan i nogle tilfælde være endnu hårdere for et materiale end bevidst hærværk. Her er facadeplader med en efterbehandlet overflade mere sårbare overfor slag og slid.

 

- I projektet har vi også brugt steni plader på svømmehallens billletskranke og en særlig skranke, der bliver brugt til caféen. Skranken er lavet som en oplukkelig låge - en "æske" man kan åbne - og her bliver steni brugt som beklædning. Overfladen i steni har en finhed, der står i god kontrast til de mere rå beton og stålkonstruktioner omkring, siger Joos Jerne.

 

Tilfredse brugere

Brugerne er meget tilfredse med det færdige resultat og det er Arkitema også. Både når man ser på hvordan projektet er indpasset på stedet  og på valget af materialer.

 

- Vi har fået gode tilbagemeldinger på  bygningens fremtræden og især rumligheden og dagslyset bliver fremhævet  i det nye Bellahøj Svømmestadion fra både brugere og medarbejdere, siger Joos Jerne.  Bellahøj Svømmestadion har i øvrigt også fået et hold af brugere, der stiller særligt høje krav til bassinerne. Det er det danske svømmelandshold, der træner i det nye vand.

 

Projektfakta

Adresse: Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj

Omfang: ca. 5000 m²

Opførelsesår: 2007/2009

Bygherre: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme

Arkitekt: Arkitema

Landskabsarkitekt: Arkitema

Ingeniør: Søren Jensen/Balslev

Totalentreprenør: NCC/Kirkebjerg/Jakon