Annonce

Grønt sedumtag til hotellet

 

 

Tivoli Hotel & Congress Center har fået et nyt grønt tag, der både fremtidssikrer i forhold til regnvand og ser æstetisk ud via en differentieret plantesammensætning. Buus Anlægsgartner A/S står bag den grønne løsning.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Buus Anlægsgartner A/S har specialiseret sig i etablering af grønne tage, som over de seneste år er blevet et nationalt fokusområde især på grund af nutidens mere voldsomme regnskyl.

 

Den aarhusianske virksomhed har således over de sidste 10 år anlagt mere end 60.000 m2 grønne tage og intensive taghaver over hele landet, og senest har Buus Anlægsgartner A/S stået for det nye grønne sedumtag på Tivoli HCC.

 

Kvalitet frem for pris, pris, pris

- Det drejer sig om 600 m2 sedumtag i en tynd opbygning på 60-70 mm. Vi havde en god dialog med Allan Arpe fra entreprenørfirmaet Arpe og Kjeldsholm A/S som har stået for hotelbyggeriet for Arp-Hansen Hotel Group, og det var rart at mærke, at det her ikke kun handler om pris.

 

Med denne løsning er der derimod skelet meget til kvalitet og opdimensioneret til en bedre og dyrere løsning, fortæller afdelingsleder Anders Bjørnlund fra Buus Anlægsgartner A/S.

 

Til Tivoli HCC har Buus Anlægsgartner A/S nederst lagt en 25 mm drænplade, så regnvand hurtigt kan ledes til afløbet og løbe fra taget, når opbygningen er vandmættet.

 

Oven på drænpladen ligger der en filterdug, der adskiller drænlag fra vækstlag, og på denne udlægges cirka fem cm specialsammensat tagjord for at sikre optimale vækstbetingelser for sedumplanterne.

 

- Jorden, som er blevet hejst op, og hvori der i små grupper er udplantet sedumplanter, består næsten udelukkende af knust tegl for at skabe et meget veldrænet vækstlag, der samtidig er meget næringsfattigt. Dermed skaber vi en biotop, der ligner sedumplanternes naturlige voksesteder.

 

Der plantes cirka 20 stk. pr. m2, og efter en sæson er de vokset sammen til en flot helhed, siger anlægsgartner og projektleder Jesper Staal fra Buus Anlægsgartner A/S.

 

 

 

 

Sund diversitet

Fordelene ved en løsning som Tivoli HCC er således de gode muligheder for at differentiere, tilføre en større diversitet og plante i grupper, så de enkelte sorter træder bedst muligt frem og ser flotte ud.

 

I dette tilfælde er planterne en blanding af en god håndfuld forskellige sedum sorter med varierende farver og bladformer for at opnå størst mulig spil i det endelig udtryk.

 

En opbygningshøjde på seks til syv cm skaber de optimale vækstbetingelser for sedumplanterne. Det betyder nemlig, at de ser frodige og sunde ud, og taget vil på ingen måde blive invaderet af ukrudt, da det vil udtørre og forsvinde efter blot en kort tørkeperiode.

 

Grønne tage en nødvendighed

Og så er Buus Anlægsgartners sedumtage som nævnt en højst fornuftig og fremtidsorienteret løsning i forhold til både vandopsamling og -afledning, hvilket er et absolut must i byerne anno 2016:

 

- Der sker rigtig meget omkring grønne tage i disse år. Københavns kommune er gået forrest og har stillet krav om grønne tage ved nybyggeri eller renovering, hvis taget er fladt.

 

Over alt i landes kommuner arbejdes der på Klima- og tilplantningsplaner, der skal sikre vores byer mod fremtidens vejr, og mange steder bliver grønne tage set som en del af løsningen.

 

Der er et skarpt fokus på regnvand og lokal håndtering af regnvand, og det er helt nødvendigt at tænke anvendelse på en ny måde i forhold til f.eks. grønne arealer, så de også i fremtiden kan klare større regnmængder, slutter Jesper Staal.

 

Den aarhusianske virksomhed står bag projekter med grønne tage over hele landet, herunder cykeloverdækning til Aabenraa Sygehus, privathus i Odense, sommerhus i Saltum og garageanlæg i Aalborg.