<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Byrum - TEMAINDEKS - BYGGERI+arktitektur

Byrum

Uderummet kan tilføre et projekt lige stor arkitektonisk værdi som selve bygningen. Se eksempler på interessante nye byrum og på livet mellem bygningerne.