Annonce

Bæredygtigt samarbejde skaber værdi for alle

Den landsdækkende leverandør af papirisolering, CBI Danmark A/S, lancerede fredag den 26. september et nyskabende partnerskabskoncept med fokus på bæredygtighed. CBI betegner det nye koncept som en værdibaseret alliance, der skal sikre bæredygtige isoleringsløsninger til gavn for alle, og over 70 virksomheder har allerede udtrykt interesse for projektet.

 

CBIs partnerskabslancering


Af CBI Danmark

Hvor partnerskabskoncepter traditionelt set har været centreret udelukkende omkring produkter og slutværdi for kunder, har isolerings-virksomheden CBI Danmark valgt at gå nye veje med deres nye +Partner-koncept. Det nye partnerskabskoncept fokuserer nemlig også på, hvad virksomheden betegner som økonomisk bæredygtighed gennem hele værdikæden.

Værdibaseret differentiering i en konkurrencepræget branche
CBI Danmark’s +Partner-koncept er rettet mod isolatører, men skal betragtes som en værdibaseret alliance til gavn for såvel producenten (ISOCELL) leverandøren (CBI Danmark), kunden (isolatøren) og samfundet generelt. Som +Partner vil så man således indgå i en fælles alliance for sikring af høj kvalitet og klimavenlighed på konkurrencedygtige vilkår.

”Hos CBI Danmark garanterer vi bæredygtige totalløsninger til nybyggeri- og renoveringsprojekter, og vores partnere skal være med til at agere ambassadører for nye standarder for isoleringsløsninger. Jeg ser bæredygtighed som et uundgåeligt konkurrenceparameter i dagens Danmark, og dette partnerskab vil være med til at differentiere dem fagligt, værdimæssigt og konkurrencemæssigt”, siger Henrik Clausen, Bestyrelsesformand hos CBI Danmark.

Til gavn for isolatøren og slutbrugeren
Der bliver sat flere og flere standarder for bæredygtighed i byggeri og renovering både herhjemme og på EU-plan. Med CBI Danmark +Partner-konceptet imødekommes denne udvikling. Men samtidig går det også skridtet videre og går forrest i forhold til at højne ambitionsniveauet i isoleringsbranchen, hvilket er til gavn for både isolatøren og slutbrugeren. Certificeret isolatør Peter Christiansen, medejer af A-Z Tagteknik, tilføjer:
”Som isolatør er det utroligt vigtigt for mig at kunne sige, at jeg leverer en reel bæredygtig løsning til mine kunder som ikke kun lever op til diverse standarder, men som også tilbyder mere. Det er det, jeg står for fagligt og værdimæssigt. Og så hjælper det samtidig slutbrugeren økonomisk i sidste ende. Kort sagt - alle vinder”.

Til gavn for samfundet
Når CBI Danmark italesætter begrebet økonomisk bæredygtighed, skal det ses i relation til den værdi, som virksomheden forventer, det nye partnerskabskoncept vil bringe over hele linjen. Mens såvel producenter, distributører som kunder vil opleve en høj kvalitet, er initiativet også med til at give et løft i branchen som er til gavn for samfundet. Per Thomsen, Adm. Direktør fra CBI Danmark, uddyber:

”Vi har set, at Innovative nye samarbejdsformer efterspørges i byggebranchen, fordi de er med til at skabe udvikling og nye løsninger – til gavn for såvel entreprisetagerne som samfundet – både miljø- og klimamæssigt samt ressourcemæssigt. Det totaløkonomiske aspekt dette type partnerskab medbringer, tror vi på er fremtiden”.

Lanceringen fandt sted den 26. september i Middelfart, hvor også den internationale leverandør ISOCELL deltog.