<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Den danske Lyspris – relevant som aldrig før
Den danske Lyspris – relevant som aldrig før

Den danske Lyspris – relevant som aldrig før

Foto af Irina Boersma

Skal dit projekt i betragtning til Den Danske lyspris? Med frist for indstilling den 2. juli, så opfordrer Dansk Center for Lys alle, der har medvirket i et spændende, professionelt lysprojekt, til at indstille det til lysprisen for 2019.

Målet med lysprisen er at fokusere på og belønne projekter, hvor det at skabe godt lys for mennesker er omdrejningspunktet. Den Danske Lyspris er stiftet af Dansk Center for Lys, og direktør Anne Bay fortæller i den forbindelse:

 

- LED-belysning vælter ind i danske byggerier – nye såvel som renoverede, inde og ude. I disse år er det energibesparelser, som står højest på dagsordenen og dernæst indkøbspris. Så de nye løsninger tilgodeser ikke altid brugernes behov. Ofte er der ikke tænkt længe over hverken lysergonomi, komfort og stemning, og mange moderne LED-løsninger blænder for meget eller flimrer. Samtidig understreger de seneste år forskning, at lyset er endog meget vigtigt for f.eks. oplagthed, produktivitet og søvnkvalitet, og i det udendørs for sikkerhed og tryghed.

 Konkurrencebetingelserne og dokumentationsskema kan downloades her

 

Den Danske Lyspris er blevet uddelt hvert år siden 2008, og nu indkalder den uvildige forening Dansk Center for Lys nye projekter, som kan indstilles til lysprisen 2019. Projekternes størrelse er helt underordnet – de nominerede har talt alt fra belysningen runestenene i Jelling til hele Københavns Kommunes vejbelysningsplan. De, som tæller, er at projektet har fokus på samspillet mellem lys og mennesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte lysprojekter i Danmark. 

 

 

Hvem skal dyste om Den Danske Lyspris 2019?

Nu er det snart tid til at indsende forslag til Den Danske Lyspris 2019. Dansk Center for Lys opfordrer alle, der har medvirket i et spændende, professionelt lysprojekt, til at indstille det til prisen. Reglerne for indstilling, samt kommissorium og jurysammensætning kan læses på deres hjemmeside.

 Målet med lysprisen, som er indstiftet af Dansk Center for Lys, er at fokusere på og belønne projekter, hvor det at skabe godt lys for mennesker er omdrejningspunktet. 

Størrelsen på projektet er ikke afgørende, så uanset om projektet er en tunnel, eller et kontor eller et museum, så husk at sende projektet ind.

 

Projekter som kan komme i betragtning:

  • Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element.
  • Projektet skal indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- og dagslys, indendørs eller udendørs
  • Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i centrum. Projektets størrelse har ingen betydning
  • Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskabende hovedgreb inden for lys

 

Blandt de indsendte forslag udvælger juryen 3-5 projekter, som går videre til finalen. De udvalgte projekter vil blive besøgt af juryen.