<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bag om Dome of Visions
annonce

Bag om Dome of Visions

Når Dome of Visions 1. april åbner på Søren Kierkegaards Plads klods op ad Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant og få hundrede meter fra Christiansborg, Tivoli, havnen, Rådhuspladsen og Københavns pulserende gader og stræder afspejler beliggenheden meget præcist det krydsfelt, som Dome of Visions opererer i, påpeger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

 

Foto: Jonathan Grevsen / DOME OF VISIONS


Domen opfatter sig selv som forsamlingshus, debatforum, scene, tingsted, mødested, udstillingslokale, auditorium, væksthus og meget andet.

-Set fra et helikopterperspektiv står vi midt i en periode præget af reformer på et utal af områder. Vi taler om arbejdsmarkedsreform, folkeskolereform, nye sygehuse, ny byggepolitisk strategi, energireform og justering af arkitekturpolitikken, siger Martin Manthorpe og håber, at en del af domens dagsorden bliver præget af de store temaer, samfundet nødvendigvis må forholde sig til.Tejlgaard & Jepsen / DOME OF VISIONS


Tejlgaard & Jepsen / DOME OF VISIONSFoto: Jonathan Grevsen / DOME OF VISIONS
Søren Aagaard / DOME OF VISIONS

Nye standarder
-Dome of Visions har fra første færd haft blikket rettet mod de ambitiøse målsætninger, Danmark har på fx energiområdet.København skal fx i 2025 være CO2-neutral, og allerede i 2020 skal Danmark have nedbragt sit CO2-forbrug med 40 pct. i forhold til forbruget i 1990. Og det er i den sammenhæng, man skal se Dome of Visions.Søren Aagaard / DOME OF VISIONS

En bæredygtig konstruktion, der med sit transparente ydre og et middelhavslignende indeklima sætter nye standarder.

I NCC er vi optaget af, at man ikke kun skal tale om bæredygtighed. Vi vil gerne sætte handling bag ordene, også fordi vi godt er klar over, at bygge- og anlægsbranchen er en tung aktør i hele samfundsøkonomien. Branchen som helhed fylder 15 pct. af samfundsøkonomien, og vores branche tegner sig for 30 pct. af det affald, samfundet som helhed producerer, konstaterer Martin Manthorpe.