<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Når den smukke løsning også er den mest energirigtige

Når den smukke løsning også er den mest energirigtige

Annonce

 

Ved renovering af ældre bygninger spiller de velkendte, kittede sprossevinduer en stor rolle for bygningens udtryk. Koblede vinduer gør det muligt at bibeholde facadens autentiske udseende, men ikke alle ved, at energibalancen og støjreduktionen ved koblede vinduer også er bedre end alle andre moderne vinduer.

 

Tekst af Mikkel Dissing Sandahl

 

 

- Det er langt fra alle, der er klar over fordelene ved koblede vinduer. Det er som om, at når vores vinduesløsninger ligger så tæt på de oprindelige, så går man ud fra, at vinduerne ikke samtidig kan opfylde moderne energikrav. Men det modsatte er faktisk tilfældet i dag – koblede vinduer giver en større reduktion i både støj og energitab i forhold til alle andre vinduer på markedet, udtaler direktør John Hesselholt, Frovin Vinduer & Døre.

Frovin er en ordreproducerende virksomhed, der gennem 22 år har produceret koblede vinduer og døre, man har således en enorm erfaring og ekspertise fra mange store vinduesprojekter i Danmark, eksempelvis Den Kongelige Porcelænsfabrik, hvor der blev udskiftet ca. 2000 vinduer fra 2003 til 2007.

 

Unik arkitektur videreføres i samme stil

Fordi Frovins koblede vinduer laves med original smal kitfals, anvendes de ofte i bevaringsværdige bygninger, hvor der stilles særlige krav til restaureringen. Den unikke kitfals giver Frovins vinduer og døre store arkitektoniske værdi, samtidig med at alle nutidens energimæssige forskrifter opfyldes. John Hesselholt fortæller:

- Der er inden for de sidste 2-3 år kommet stor efterspørgsel på energirigtige løsninger, og når man har en bygning, hvor der bliver lagt stor vægt på æstetik, så skal den energimæssige side også være i top. Det er baggrunden for, at der selv midt i en tid med byggekrise er et stigende marked for koblede vinduer til renoveringsprojekter.

 

Enkel opdatering af det originale

Koblede vinduer er en nutidig version af forrige århundredes kittede sprossevinduer med et enkelt lag glas yderst og et fortsatsvindue inderst. Men hvor inderste rude tidligere lidt upraktisk var monteret på vindueskarmen, så er Frovins metode at sammenkoble den yderste vinduesramme og den inderste fortsatsramme, hvilket giver et smukt og meget brugervenligt vindue.

 

Bedre indeklima

Der er i dag flere og flere, der vælger koblede vinduer, og det gælder både for kommuner, regioner og private. Når ældre bygninger skal fornys, så er det oplagt at videreføre det originale håndværk, og der er er ingen moderne vindueskonstruktioner, der endnu har formået at leve op til Frovins koblede vinduer, når det kommer til æstetik, lyddæmpning og energibalance.

Firmaet har leveret vinduer til flere skoler – bl.a. Vesterbro Ny Skole og Amager Fælled Skole, og her er lyddæmpningen en stor fordel, hvilket sammen med den forbedrede isolering giver et væsentligt bedre indeklima.

 

Konstant udvikling

Frovin er blandt de førende på det danske marked, og firmaet har et tæt samarbejde med arkitekter omkring specialløsninger. Man arbejder hele tiden på konstruktionen for at få lavere u-værdi uden at gå på kompromis med det æstetiske udtryk.

Frovin fik i 2006 Dansk Robot Forenings Automatiseringspris for deres kitterobot, der sikrer ensartet og høj kvalitet i produktionen. Robotten er i stand til at kitte falsen i et-styks produktion uanset mål og størrelse på vinduet eller døren, og det betyder, at man har en ensartet produktion, hvor det er muligt at producere op til 1000 glas i døgnet. Det giver en meget hurtig levering til opgaver af en vis størrelse, som skoler og boligforeninger, hvor der typisk er 500 til 2000 vinduer, der skal udskiftes.