<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Grønne faciliteter til fremtidens bæredygtige affaldsindsamling i København
Grønne faciliteter til fremtidens bæredygtige affaldsindsamling i København

Grønne faciliteter til fremtidens bæredygtige affaldsindsamling i København


Amager Ressourcecenter (ARC) har indgået aftale med C.C. Brun Entreprise A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører og WE Architecture om opførelsen af et nyt og grønt byggeri til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune, som skal omlægges til el-drevne renovationsbiler.

De nye faciliteter skal opføres på Parkstien 12 i Valby og kommer til at huse kontor- og mandskabsfaciliteter, vaskehal og værkstedsbygning samt et større udeareal til parkering og opladning af renovationsbilerne. Anlægget skal indgå som den ene halvdel af en foreslået fremtidig samling af faciliteter for affaldsindsamling i Københavns Kommune.

 

- Jeg ser frem til, at ARC kan tage de nye mandskabsfaciliteter på Parkstien i brug. Med byggeprojektet skaber vi rammen for et godt arbejdsmiljø for skraldemændene i København, som kan se frem til tidssvarende faciliteter. Samtidig skaber vi med ladeinfrastrukturen grundlaget for en bæredygtig fremtid, hvor skraldebilerne i København skal køre på el. Det giver mindre støj og ingen udledninger til gavn for københavnerne, siger Jacob H. Simonsen, Direktør for ARC.

 

Teamet har haft fokus på at tilbyde ARC et hus, der arbejder med bæredygtige tiltag på flere planer og som derved understøtter ARC’s fokus på en grøn omstilling. Direktør for C.C. Brun, Jens Christian Molter, fortæller:

 

- Vi kommer til at opføre et ambitiøst byggeri, hvor alt fra byggematerialer til den senere drift tilrettelægges så miljø- og ressourcemæssigt optimalt som muligt. Samtidig har vi også haft fokus på den sociale bæredygtighed ved at opføre et lyst, afstressende og grønt byggeri, der udføres med certificerede materialer, så indeklimaet og arbejdsmiljøet bidrager til at forøge medarbejdertrivselen for ARC’s ansatte.

 

I byggeriet kan de grønne ambitioner aflæses direkte i arkitekturen.

 

- Vi har arbejdet med en strategi, hvor cirkulær økonomi og andre miljøvenlige tiltag er synlige og kan aflæses 1:1. Det har vi bl.a. gjort ved at indarbejde beton med 30% genanvendt materiale, gambioner med recirkuleret affald, der fungerer som insekthotel og træfacader, som udføres i genanvendt træ. Derudover har vi integreret grønne tage, intensive plantekummer og tre terrasser, der bidrager med optagelse af regnvand og samtidig skaber beskyttede og afstressende opholdsarealer for de ansatte, fortæller partner i WE Architecture, Marc Jay.

 

2020_10_29_AXO_TOTAL_1600

 

 

Byggeriet er nu i gang med at blive screenet til en DGNB-guld certificering og DGNB-konsulent Lotte Krusegaard hos Oluf Jørgensen A/S fortæller:

 

- Vi er allerede godt i gang med en screening af byggeriet og tror på, at vi når i mål med en guldcertificering. Med en så ambitiøs bygherre og alle de gode takter hele tilbudsteamet ligger for dagen, så er grundlaget allerede lagt til, at vi får et stærkt og bæredygtigt byggeri, der kan formidle ARC’s grønne og ansvarlige tilgang til hele projektet.

 

2020_10_30_v4_parking_after_1600

 

Opgaven med det store erhvervs- og administrationsbyggeri indeholder:

• Administration og driftskontor

• Kantine med anretterkøkken

• Fitness- og behandlerlokaler

• Værksted og vaskehal

• Parkeringsfaciliteter til 65 eldrevne skraldebiler og tre transformerstationer for opladning

• To omklædnings- og baderum for 230 personer – et sæt til rent og et sæt til beskidt miljø.

 

Opgaven er vundet som totalentreprise med entreprenør C.C. Brun Entreprise A/S, Rådgivende Ingeniører Oluf Jørgensen A/S og WE Architecture. Bygningerne forventes at stå færdige i 2023.