<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Grønne tage - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur
annonce

Grønne tage

Tagfladen kan blive både en smuk og bæredygtig flade, som både sikrer mod stigende mængder af regnvand og samtidig skaber arkitektonisk værdi.