<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad betyder ny teknologi for fremtidens designere?
Hvad betyder ny teknologi for fremtidens designere?

Hvad betyder ny teknologi for fremtidens designere?


Ph.d.-studerende på KADK- Institut for Bygningskunst og Design Suzi Pain tager i sit arbejde udgangspunkt i 3D print som et middel til at udforske hvordan, designere og arkitekter med den digitale tidsalders værktøjer skaber æstetiske værdi i overflader, detaljer og konstruktioner.

Suzi Pain er uddannet arkitekt og kunstner med fokus på mulighederne med keramik. Hun har arbejdet for tegnestuer i London og Schweiz, og hun har undervist på universitetsniveau i en årrække, inden hun påbegyndte sit Ph.d.-projekt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – KADK.

 

Hvad var udgangspunktet for dit projekt?

- Det er min vurdering, at man som designer helt generelt befinder sig i én af to kategorier: Enten er man meget optaget af ny teknologi, eller også interesserer man sig for traditionelle eller historiske design-metoder. Målsætningen med mit projekt er at bygge bro mellem de to lejre og finde en fælles vej til at udforske nye design-muligheder og produktion, som er videnskabelig og effektiv, og på samme tid integrerer aspekter af historie, traditioner og kultur. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i 3D print i keramik, som i en indretningskontekst kan anvendes i form af fliser, loftsdekoration og andre dele af en bygning.

 

Hvorfor er det interessant lige nu?

- 3D print eller ”additive manufacturing” har potentialet til at udfordre den traditionelle byggeteknik. De fleste materialer, der skifter fra flydende til fast form som en del af deres fremstillingsproces, såsom keramik, beton, stål mm., har altid krævet forme eller forskalling som en del af byggeprocessen. Men med 3D print kan modellen skabes direkte via en printer fremfor at hælde massen i en form. Det er ikke bare enormt ressource-besparende, man eliminerer også den tid, det tager at producere formen. Samtidig har teknologien potentialet til at være open source og kan bruges lokalt i alle dele verden med lokale materialer. Ét af teknologiens unikke kvaliteter er muligheden for at skabe skræddersyede enkeltdele i avancerede geometriske former, hvilket åbner nye døre for byggeriet, som bevæger sig i retning af større standardisering.

 

 

Og det giver flere muligheder for designeren også…

- Design og produktion, der er skabt ved hjælp af computere, har givet designere en helt ny værktøjskasse. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på hvordan, man som designer udnytter de nye digitale teknologier for at mestre de udtryksmæssige muligheder og sikre, at vores designs relaterer sig til de mennesker, der vil opleve dem og have et forhold til dem.

 

Kan ny teknologi ikke fjerne os fra selve materialerne, det taktile?

- Det er netop ét af de største kritikpunkter af digitale designmetoder. På den anden side bliver designeren via 3D print genforenet med produktionsprocessen på en måde, som håndværkeren før i tiden var. Umiddelbarheden ved at kunne overføre et objekt fra computerskærm til et fysisk objekt på et øjeblik gør det muligt at bedømme og sanse materialets taktile kvaliteter som en del af produktionsprocessen igen.

 

Kan ny teknologi sætte mere fokus på brugerne?

- Ved 3D print teknologi løsriver man produktionsprocessen fra fabriksmiljøet og bringer den fysisk tættere på brugerne. Derudover kan et 3D printet objekt genskabes igen og igen uden store anstrengelser. Det er en fast bestanddel i processen hurtigt at tilpasse et grunddesign til individuelle ønsker i modsætning til, når man identificerer sig med et ”brand” eller et masseproduceret produkt.

  

Hvad er dit forhold til dansk møbeldesigns guldalder?

- Den konceptuelle klarhed ved designs fra den periode er inspirerende, ligesom de på en oprigtig måde afspejlede værdierne i det danske samfund på det tidspunkt. Og i den forbindelse er det interessant at se den designmæssige enkelthed i relation til samfundet i dag, hvor der netop er behov for at tænke bæredygtighed, ressourceforbrug og individuel identitet sammen med et fundament af demokratisk design.

 

Mange designmøbler bliver jo passet godt på og holder deres værdi er det ikke bæredygtigt?

- Det er bestemt et perspektiv. Men selvom det muligvis ikke er så markant i Danmark, så er der globalt set en enorm appetit efter forbrugsvarer, hvilket Ikeas store succes understreger. Her kan designere bestemt spille en rolle i forhold til at skabe et holdningsskifte i forhold til møbler og forbrugsvarer – målet er at ændre folks opfattelse af ”værdi” ved at designe produkter, som udfordrer brug-og-smid-væk kulturen.

 3D print modellerne er udført i samarbejde med studerende og vejledere fra Computation in Architecture på KADK, CITA, ZHCODE og Superformlab