<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvor løsningerne til fremtidens klimaudfordringer skal udklækkes
Hvor løsningerne til fremtidens klimaudfordringer skal udklækkes

Hvor løsningerne til fremtidens klimaudfordringer skal udklækkes

LANDSKAB OG BYRUM Klimasikring

Klimatorium i Lemvig er et videnscenter, der kommer til at arbejde med de altoverskyggende klimaudfordringer. Bag byggeriets design, der især har tiltrukket sig opmærksomhed for sin fantastiske træbølge og klimakile, står tegnestuerne 3XN og SLA. Vi talte med Jan Ammundsen, Senior Partner i 3XN og Karsten Thorlund, Leder af SLA Aarhus, om tankerne bag det nye klimacenter.

Med en enestående beliggenhed på den danske vestkyst med udsigt over Limfjorden har man placeret Klimatorium, Danmarks nye klimacenter. Det samler civilsamfund, myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til debat om livsstil, forebyggelse og tilpasning til de klimaudfordringer, vi står overfor.

 

3XN_Klimatorium__2_20201202_Small_1600

Ambitionerne for det ny Klimatorium har været store, og det afspejles i arkitekturen, der i 2020 blev tildelt prisen Årets Byggeri. Der er taget afsæt i industrihavnens historie:


- Vi har tegnet et simpelt, men robust hus, der er konstrueret til at stå flot og stærkt mange generationer frem. Huset giver plads til ophold og ved bølgen kan man søge ly for vinden. Indeni får man fornemmelsen af, at man er trådt ind i et bådskrog, så vi igen bevæger os ind i fortællingen om Lemvigs historie, der altid har været knyttet til havet og søfart, fortæller Jan Ammundsen, der er Senior Partner og Designchef hos 3XN. Han fortsætter:

 

- Klimatoriet rummer en række administrative funktioner, og herudover skal det være et videnscenter med et stort formidlingsansvar. Det betyder, at vi har arbejdet på at skabe en bygning, der er synlig og fremstår tilgængelig. Huset er jo også en del af havnemiljøet, hvor Lemvig Kommune har gjort et fantastisk arbejde for at vende en forfalden havn, til et pulserende område, hvor byens borgere, og ikke mindst unge, mødes. Det er et spændende sted, hvor der sker meget og vi har gjort vores for, at Klimatoriet ikke skulle bryde med dette og i stedet fungere som et supplement til havnelivet.

72_1600

 

 

Materialer der arbejder sammen

Som nævnt er den markante bølge, der snor sig gennem den ene af facaderne, en seværdighed i sig selv. Man kan også mærke, at der fra arkitektens side er en stor begejstring for at arbejde med træ i dette projekt:

 

- Vi sidder i 3XN selv i nogle gamle kanonbådshaller, konstrueret i træ. Og det er som om, de bare bliver flottere og flottere som tiden går. Det har derfor været vigtigt for os at få så meget træ ind i projektet. Det er ikke kun gjort af grønne hensyn, men fordi træet virkelig giver noget til fortællingen og i den her kontekst er et meget smukt og fleksibelt materiale. Vi er endt ud med en fin mellemvej, hvor træet, betonen og glasset harmonerer godt med hinanden. De store glaspartier er jo også utroligt vigtige, da man har en helt eventyrlig udsigt, som vi skal udnytte, samtidig med, at det får bygningen og alt det arbejde der foregår indeni, til at fremstå mere åbent og imødekommende, afslutter Jan Ammundsen.

 

22_1600


At designe i pagt med naturen

SLA har som landskabsarkitekter arbejdet med højvandssikringen af hele Østhavnen i Lemvig og her er det Klimatorium den sløjfe, der binder den nye havnepromenade sammen.

 

- Vi har designet en klimakile, der som den seneste i en række af kiler, binder byen sammen med vandet. Klimakilen giver adgang til bygningen og fjorden gennem et rum med forskellige naturoplevelser og aktiviteter relateret til vand og havmiljø.

 

Ud mod vandet fanger kilen højvandssikringen og havnepromenaden, der kobler Klimatoriet op på forbindelserne langs vandet. Promenaden er også ved Klimatoriet ført på ydersiden af højvandssikringen, så det er muligt at komme helt ned til vandet. I det hele taget er der arbejdet med at integrere højvandssikringen i byrummet, så den ikke afskærer byen fra fjorden, men tværtimod styrker forbindelsen til vandet. Han fortsætter:

 

- Et klimatilpasningsprojekt som dette er designet til at forhindre nogle af de stormfloder, vi ser med mellemrum, men langt de fleste dage ønsker vi jo adgang til vandet og her syntes jeg at vi har formået at skabe nogle fantastiske nye byrum langs vandet og kombinere det med en sikring, der kan rulles ud, når vinden tager til.

 

- Vi synes at fortællingen bag Klimatorium og de omkringliggende uderum har været spændende at arbejde med. Det er en fortælling om vandet og hvordan vi lever med det. Vi er jo som samfund efterhånden ved at indse, at vi ikke kan tøjle naturen, siger Karsten og afslutter:

 

- Vi arbejder på tegnestuen meget med naturbaseret design, hvor vi studerer naturgrundlaget og lader det være afsættet for vores projekter og designløsninger. Den filosofi tager vi med os i alt, hvad vi arbejder med.

 

Anbefalede artikler