<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Jon Brøcker: Med udgangspunkt i virkeligheden
Jon Brøcker: Med udgangspunkt i virkeligheden

Jon Brøcker: Med udgangspunkt i virkeligheden


Brøcker er afdelingsleder for C.F. Møller Design, og han ser den arkitektfaglige indgangsvinkel som meget vigtigt for afdelingens arbejde – således bliver alle designs skabt med det mål at komplettere arkitekturen og understøtte oplevelsen og adfærden i huse og deres omgivelser.

 

 

Opgaverne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem design af rum / interiører og produkter / services. Jon Brøcker mener, at arbejdet med interiør godt kan fortjene mere opmærksomhed, hvis man sammenligner med den hype, der til tider omgiver enkeltstående designprodukter:

 

– Det er måske nemmere at forholde sig til et godt designet, konkret produkt, men der er tale om helt forskellige opgavetyper. De store interiøropgaver kan strække sig over flere år og rummer, sammenlignet med design af produkter, en helt anden type kompleksitet, når det kommer til planlægning, projektering og udførelse. Arbejdet med interiør er en kompliceret koreografi af mennesker, rum og udstyr. Det smukke ved at beskæftige sig med begge dele er, at det ligger dybt forankret i os at tænke nye produkter ind i en større sammenhæng. Vores designkunder får ikke det spektakulære og unikke, men det helstøbte, godt designede produkt, som tager hensyn til helheden og giver mening i forhold til brugeren.

 

 

Samarbejde og vidensdeling

C. F. Møller blev grundlagt i 1924, og er med 350 ansatte én af Skandinaviens ældste og største tegnestuer. Ydelserne omfatter en bred vifte af ekspertise, der dækker arkitektur, landskab, design, sundhedsplanlægning og management på en lang række områder, som blandt andet omfatter space planning.

 

– Det hænger sammen med branchens udvikling, verdens foranderlighed og vores tilstedeværelse på mange markeder. Derfor er vi også i de senere år gået bort fra præfikset tegnestue eller arkitektvirksomhed, og hedder i dag slet og ret C.F. Møller, fortæller Jon Brøcker og fortsætter:

”Arbejdet med interiør er
en kompliceret koreografi af
mennesker, rum og udstyr”


– Jon Brøcker 
 
– Som en del af en international virksomhed med en lang tradition for byggerier af næsten enhver art, har C.F. Møller Design, som grundlag for designproces, en enestående adgang til informationer og erfaringer gennem kolleger. Vi har kort vej til brugerne og er tidligt bekendte med ændrede vilkår og behov, og kan bruge den viden i designet af nye produkter, der tager afsæt i brugernes virkelighed.

 

Jon Brøcker lægger vægt på, at afdelingens resultater opnås ved fælles indsats og er baseret på samarbejde og vidensdeling med virksomhedens øvrige medarbejdere og mellem afdelingens medarbejdere, der er møbel- og produktdesignere fra statens arkitektskoler.

 

Best practice

Designopgaverne i C.F. Møller Design spænder over alle skalatrin, produkttyper, produktionsteknologier og materialer. Fra kopper, tallerkner og kander i porcelæn, som er udviklet i samarbejde med den danske producent Aida A/S og netop er præsenteret under navnet ”Enso” på boligudstyrsmessen Ambiente i Frankfurt, til samarbejdet med Hi Con om udviklingen af trappesystemet Mount, der både æstetisk, teknisk og montagemæssigt vender op og ned på de vante forestillinger om højstyrkebetontrapper. Medarbejderne i afdelingen veksler i varierende grad mellem at arbejde med produktdesign og at arbejde på interiørprojekterne, hvilket ifølge Jon Brøcker er en kæmpemæssig kvalitet:

 

– På den måde kan vi overføre indsigt og best practice fra vores byggeopgaver til design af produkter. Det hjælper os til en indgående forståelse af produkternes kontekst og til at finde den optimale balance mellem produktets ekspressive egenart og rummets rene grammatik. Samtidig går trafikken også den anden vej, så vi ofte er i stand til at løfte vores specialiserede produktviden ind i byggerierne.


”Det ligger dybt forankret i os
at tænke nye produkter ind i
en større sammenhæng”


– Jon Brøcker

 


Nye hospitaler

– C.F. Møller har en lang tradition for sundhedsbyggeri og arbejder med sygehusprojekter i hele verden med et team af sundhedsplanlæggere, konsulenter og arkitekter, der har ekspertise i alle forhold fra generalplaner, brugerinddragelse, projektering og udførelse frem til færdigt byggeri. Her har vi opbygget en enestående indsigt, så vi i dag står stærkt i forhold til de nye hospitalsbyggerier, siger Jon Brøcker.

 

C.F. Møller indgår i rådgiverkonsortiet for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Flere af designafdelingens medarbejdere har derfor i perioder over de sidste fem år været beskæftiget med den ene byggesag. Blandt andet med opgaven at udvikle en Way Finding eller Find Frem strategi for det samlede byggekompleks. Det førte videre til arbejdet med at udarbejde farve- og interiørmanual for DNU, samt et nyt skiltesystem for det samlede byggeri. Jon Brøcker fortæller:

 

– DNU bliver arbejdsplads for 10.000 mennesker – en størrelse som en middelstor dansk provinsby. Det er en kæmpe udfordring at sikre, at patienter, pårørende og ansatte kan finde rundt, så de når frem til tiden. Der er et betydeligt økonomisk rationale i en velfungerende find frem strategi, da der er store omkostninger forbundet med, at patienter ikke dukker op, kommer for sent eller ansatte, der skal bruge tid på at vise vej. Vi har arbejdet med alle de elementer, der kan lette orienteringen, og har bestræbt os på at udvikle et system med en fleksibilitet og robusthed, der kan favne de ændringer, der er et grundvilkår for moderne sundhedsbyggeri.

 

Demokratisk design

– Vores designopgaver ligger både i og udenfor Skandinavien, siger Jon Brøcker, der fremhæver det gode samarbejde med den tyske virksomhed Normbau Gmbh, der indtil videre er resulteret i Cavere, der er en omfattende serie af kvalitetstilbehør til bade og toiletrum.

 

– Udgangspunktet for serien var at skabe et design, der letter hverdagen for ældre og handicappede, uden at udstyret signalerer handicap. Med et enkelt og elegant design skulle serien imidlertid have appel til alle, der sætter pris på et æstetisk bademiljø, mener Jon Brøcker.

 

Ambitiøse samarbejder

Normbau er ifølge Jon Brøcker en yderst professionel samarbejdspartner, som har erfaring med og forståelse for alle faser af et design- og udviklingsforløb.

 

– Udviklingsarbejde er kompliceret og kræver deltagelse af folk med mange forskelligartede kompetencer og fagligheder. Normbau har en visionær ledelse, som engagerer sig, samtidig med de er stærkt besat på alle niveauer og har deres egen udviklingsafdeling med dygtige ingeniører og teknikere. Den type samarbejdspartner, hvor vi samarbejder tæt og alle bidrager med det, de er bedst til, har vi det rigtig godt med – her ender én plus én hver gang med at blive mere end to.

 

Af C.F. Møller Designs øvrige designprodukter kan nævnes auditoriestolen Wave af norske Skeie, der netop er blevet monteret i mindemuseet efter terrorangrebet 11. september 2001. Museet er bygget på Ground Zero i New York, hvor World Trade Center tidligere stod.

 

I Danmark lancerer Swarco dette forår deres nye vejbelysningsarmatur, Lunia, som er C.F. Møller Designs bud på moderne vejbelysning med et avanceret optisk system og betydelig energi reduktion i forhold til traditionelle armaturer. Lunia materialiserer tekniske og driftsmæssige hensyn i et design af høj kvalitet, der optræder enkelt og diskret, så det tåler repetition og falder ubesværet ind i mange typer af urbane landskaber. Jon Brøcker slutter af :

 

– Det er i virkeligheden svært for mig at fremhæve enkelt produkter. Alle vores kunder, opgaver og produkter er vigtige og forudsætningen for vores eksistens som designvirksomhed. Men det er rart, når vi lykkedes med en opgave og får designpriser, som er den mest officielle blåstempling denne branche har. Den anerkendelse vokser vi af, og den kan åbne nye døre og give nye muligheder. På den måde står vi hele tiden på skuldrene af vores tidligere projekter.