<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kingspan - Vejlskovgård i Odder

Den æstetiske stald?

Annonce

Foto udlånt af Lumo Arkitekter

 

 


På pionerprojektet Vejlskovgård i Odder gives et bud på fremtidens landbrugsbyggeri. Den topmoderne bygning er udført udelukkende i væg- og tagpaneller fra Kingspan, hvilket har givet en effektiv byggeproces samt en åben og lys bygning – til fordel for både dyrevelfærden og driften.


Tekst af Mikkel Dissing Sandahl


Der kommer til at ske en stigning i byggeriet inden for landbruget i de kommende år, og for arkitekt, Mads Lindstrøm fra LUMO Arkitekter, er det Realdania-støttede projekt en kærkommen mulighed for at sætte fokus på vores landbrugsbygninger, så arkitekturen udnytter samspillet med omgivelserne. Han fortæller:

 

- Det er første gang, jeg er på et landbrugsprojekt som arkitekt, så projektet har givet LUMO en uvurderlig erfaring og indsigt. Landbruget har efter min mening en forpligtelse til at være bevidste om sin egen synlighed i det danske landskab og lokalområdet. På Vejlskovgård har vi lagt vægt på at skabe en imødekommende landbrugsbygning med et let og lyst udtryk.

 

Landbrug med sunde værdier

Det danske landbrug lider generelt af en meget negativ opfattelse i den almene befolkning, og hvis der skal ske en holdningsændring, så kræver det i følge Mads Linstrøm prestigebyggerier som de seks Realdania projekter i Fremtidens Landbrug:

 

- Nu får landbruget noget at ranke ryggen over, og det er vigtigt at vise, at der også er gode værdier og kvalitative og bæredygtige hensigter omkring det konventionelle landbrug. Mit bud er, at i fremtiden vil flere og flere landmænd være ansatte hos en større landbrugsvirksomhed, hvor man kan opnå optimere stordriftsfordelene. Og så vil vi ser flere prestigebyggerier, da man herved kan signalere, at her er en virksomhed med gode værdier.

 


 

Foto udlånt af Lumo Arkitekter

 

Et pionerprojekt

Vejlskovgård er et projekt, som har til formål at tjene som inspiration, når fremtidens landsbrugsbygninger skal bygges. Ved at anvende Kingspans’ panelsystem til både tag og facade opnår man en hurtig byggeproces, da systemet er enkelt at anvende i store mængder, ligesom det nemt kan tilpasses på byggepladsen.

 

Tilpasningen af Kingspan panelerne på pladsen har sammen med udviklingen af et særligt præfabrikeret skotrendeprofil fra Kingspan været afgørende for at opnå de ønskede detaljer og den arkitektur, der giver det lette og sammenhængende udtryk.

 

Stalden byder velkommen

Den nye kvægstald er på samlet 8800 m2 fordelt på to staldlænger, en foderlade samt en personale-og serviceafdeling. Den topmoderne stald har plads til 450 køer, og er klar til en potentiel udvidelse på 600 køer. Stalden er gennemmekaniseret med robotter til malkning, foderindskub og spalteskrabning. Mads Lindstrøm fortæller i den forbindelse:


- Bygningens arkitektur giver en rumlighed, der styrker indeklimaet, dyrevelfærden og giver en optimeret drift. Landmanden har direkte kontakt til dyrene, et center med overblik og et al¬lesteds nærværende kig til omgivelserne og gårdens øvrige funktioner.

 

Der har været stor tilfredshed fra bygherrens side, og nu har man rammerne for sunde dyr. Det er sjældent, at man som arkitekt arbejder side om side med landmænd, men processen har gennem hele forløbet været positiv og præget af en optimistisk tilgang, og der har været en stor åbenhed og villighed til at tage i mod input.

 

Foto udlånt af Lumo Arkitekter