Annonce

Altanpræcision

 

Altaner til eksisterende byggeri kræver ekstremt eksakte opmålinger. Hos LE34 sætter man derfor en ære i, at facademålingen er af optimal kvalitet og giver garanti for sikkerheden til dem, der senere skal nyde solen og skyggen fra deres nye altan. Det handler om præcision, kommunikation og ny teknologi.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

LE34 er Danmarks største landinspektørvirksomhed, som over en årrække har samarbejdet med Altan.dk, der skaber altaner tilpasset eksisterende etageejendomme.

 

Læs mere om altaner

 

Hos LE34 tager man ansvaret for kvaliteten og sikkerheden til altanerne alvorligt og påpeger sine egne vigtigste kompetencer i sammenhængen:

 

- Vi kan levere de målfaste data og de formater, kunderne efterspørger, så de kan gøre deres byggeansøgning og projektering så optimal som muligt.

 

Det er derfor helt afgørende med hensyn til fx altaner, at opmålingerne altid er af høj og kendt kvalitet, siger Søren Aage Nørmølle, landinspektør og partner hos LE34.

 

Høj præcision kræver god kommunikation

Han forklarer, at samarbejdet mellem LE34 og Altan.dk primært foregår omkring altaner til boligforeningers etageejendomme og i mindre omfang ejerboligforeninger.

 

I etageejendomme kan der forekomme afvigelser på flere centimeter mellem stueniveau og op til 4.-5. etages kvisthøjde, så en særdeles eksakt opmåling er uomgængelig.

 

Med LE34’s facademålinger og plantegninger for hver enkelt etage kan man desuden spare efterfølgende håndværkertilpasning.

 

Det ved man hos Altan.dk. Ingen altaner uden høj præcision. Og ingen altaner uden god kommunikation:

 

- Facademålingerne fra LE34 giver os et solidt grundlag både for vores projektering af altaner og garanti for den sikkerhed, som vi skal levere videre til vores kunder.

 

Derfor lægger vi meget vægt på en effektiv produktionsproces. At vi kan regne med faste leveringstider og en ensartet, høj kvalitet.

 

Og derfor er det vigtigt, at vi har en løbende dialog med LE34, så vi fortsat kan optimere samarbejdet, siger Peter Knudsen, administrerende direktør hos Altan.dk.

 

Et strømlinet samarbejde

Ifølge Søren Aage Nørmølle er Altan.dk’s store force netop, at de magter en fuldstændig strømlinet produktion af tilpassede altaner til eksisterende byggeri, hvori alle processer er sat i system.

 

Og for LE34 som underleverandør handler det om at eliminere alle tilfældigheder og sætte ind med præcision, standarder, leveringssikkerhed og en leveringstid, der altid er den samme.

 

Præcision er selvsagt også et centralt kvalitetsparameter på alle de øvrige områder, LE34 beskæftiger sig med.

 

Opgaverne omfatter brancher fra private og byggeriet til kommuner og staten, hvor LE34 yder totalrådgivning fra planlægnings- og projekteringsfase over opmåling til færdigt projekt.

 

Ny teknologi – og nye udfordringer

Tidligere har man især anvendt mere traditionelt opmålingsudstyr, men en ny tid stiller andre branchefordringer og åbner også op for nye muligheder:

 

- I dag udnytter vi i stigende grad de digitale landvindinger og benytter bl.a. laser, droner og 3D-værktøjer, der kan give præcise visualiseringer, hvilket kan være særdeles relevant fx i forbindelse med den arkitektoniske udformning, fortæller Søren Aage Nørmølle og fortsætter:

 

- I LE34 står vi også selv for overflyvninger, hvor vi tager luftfotos, der kan behandles til virkelighedssvarende 3D-versioner.

 

Vores BIM-objekter og Revit-filer er desuden særlige i kraft af deres kendte, opmålte nøjagtighed i forhold til virkeligheden, hvor BIM og Revit ellers kan se tillokkende og troværdige ud som modeller, men få problemer i forhold til den faktiske virkelighed.

 

Igen er det præcision, der er løsensordet. Men selv om man er landets største landinspektørvirksomhed med over 300 ansatte fordelt på 24 kontorer over hele landet, så mærker man den fagre nye verden – også når det kommer til international konkurrence.

 

For eksempel mærker branchen i høj grad, at en by som København er udsat for stigende international konkurrence.

 

Derfor fusionerede LE34 i januar 2014 med Landmålergården A/S og Nellemann & Bjørnkjær, både for at imødegå konkurrencen udefra, men også for at udfordre det nære udland.

 

Fordi det kræver volumen, kompetencer, kommunikation og den nyeste teknologi. Og som det gælder med altaner: Absolut præcision.