<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lysdesignerne Fortheloveoflight: Lys har altid en historie at fortælle
Lysdesignerne Fortheloveoflight: Lys har altid en historie at fortælle

Royal Arena, identitet og stemning

Lysdesignerne Fortheloveoflight: Lys har altid en historie at fortælle


Lys har altid en historie at fortælle. Det er tilgangen hos Fortheloveoflight, der skaber arkitektonisk lysdesign til bl.a. udstillinger, arkitektur og byrum. Her ser man lys som en teknisk og æstetisk disciplin, hvor god rådgivning, tæt samarbejde og en fælles vision er afgørende for et helstøbt projekt.

Nikolaj Birkelund og Fortheloveoflight har bidraget til en lang række udstillings- og belysningsprojekter på alt fra Vadehavscentret til Moesgaard Museum og landskabsbelysning til det nye bykvarter Postbyen ved hovedbanegården i København. Hver gang tager de – i måske overraskende høj grad – afsæt i det tekniske i arbejdet med arkitektonisk lysdesign og altid kombineret med forståelsen for rum og helhed:

 

POSTBYEN LYSKONCEPT VISUALISERINGKonceptuel illustration Unika Parklygte, Postbyen København

 

-Jeg har en baggrund som elektronikfagtekniker og har derfor en teknisk viden om lys. Det giver mig fundamentet for at nørde med lyset, detaljerne og stille de rigtige kritiske spørgsmål til leverandørerne. Vi fungerer som rådgivere, der indgår i et tæt samarbejde, så vi i fællesskab med arkitekterne og designerne kan realisere og skabe et succesfuldt projekt, siger Nikolaj Birkelund, ejer og stifter af Fortheloveoflight.

 

JAC_Vadehavscentret_00570 - James Medcraft_1600Vadehavscentret

 

 

Tænk helhed i lyset

Han arbejdede tidligere som lysdesigner hos COWI i fem år, hvor han nøje fulgte udviklingen af lysteknik og studerede de muligheder, som styring kan tilbyde, og hvordan det kan ændre vores opfattelse af lyset. I Fortheloveoflight tager han fortsat afsæt i den tekniske viden. Og ellers er virksomhedens faglige ambition at udforske mulighederne med lysdesign og komplementere arkitekturen på en frisk, fantasifuld og eksperimenterende måde. Dét opdrag forløses bedst gennem helt tætte samarbejder, en forankret belysningsstrategi og løbende dialog fra start til slut:

 

-Vi vil gerne gå hele vejen til fokusering og programmering. Hver gang. Vi vil helst ikke slippe et projekt, før det er fulgt til dørs, og alle armaturer er nøje justerede.  Det betyder nemlig noget at se tingene og lyset, føle lyset, at have en eksperimenterende tilgang for på den måde at nå frem til en fælles vision. Vi fokuserer ofte selv lyset fra en lift ude i ”marken” for at se, hvordan skyggerne falder osv., og forud for dét arbejde har vi naturligvis lavet 3D-skitser og mock-ups. Fra konceptfasen og frem er vi altid med hele vejen, og den afsluttende fokusering og programmering er så vigtig for helheden, påpeger Nikolaj Birkelund.

 

KBH_Museum_080_L_ADAM MoRK_1600Københavns Museum, den vertikale by

 

 

Vær tro mod konteksten

Omkring 70 % af virksomhedens arbejde foregår i dag inden for udstilling og kultur, de sidste 30 % på landskabs- og arkitekturområdet. Til et konkret eksempel som Moesgaard Museum, som fortheloveoflight har bidraget til på flere udstillinger, er det igen teknikken og rådgiverrollen, der er i fokus:

 

- Vi er et rådgivende bindeled mellem kreative samarbejdspartnere og det funktionelle/tekniske. Med min baggrund kan jeg snakke med ingeniørerne, men jeg kan også være med på arkitekternes sprog og visioner.

I et museum fylder lys meget, og det handler om at være tro mod hele konteksten. Der kan vi rådgive om styring, lyssætning og hierarkier. Og helt basalt om hvilke armaturer, der med fordel kan bruges, om prisen, hvordan alt det tekniske fungerer osv. Derudover laver vi også specifikationer og beskrivelser til ingeniørmaterialet, som de henviser til, og omvendt reagerer arkitekterne på, at vi gerne vil forstå deres arkitektur, visionen og helheden.

 

KBH MUSEUM Fortheloveoflight_03-1600Købnehavns Museum, mundblæste glasvinduer med lys

 

 

Mangfoldighedens lys over Postbyen

Eksempler på aktuelle projekter tæller bl.a. Karlskrona Kulturhus for Dorte Mandrup.

Nikolaj Birkelund og resten af Fortheloveoflight arbejder desuden bl.a. på udviklingen af en særlig

Unika-parklygte til det nye bykvarter Postbyen i det centrale København for Lundgaard og Tranberg Arkitekter:

 

-Parklygten er selvfølgelig en lille ting i det større projekt, som er Postbyen. Men vi skal i samarbejde med Lundgaard og Tranberg Arkitekter udvikle en særegen parklygte til Postbyen. Vi har fået lov til at tænke i helhed og rumlighed med lyset for at skabe en særlig stemning i mørketid. Overordnet har vi arbejdet med et mangfoldigt lysdesign, som samtidig skaber et varieret og inspirerende lysmiljø, der gennem styring og formgivning vil favne den besøgende og imødekomme nattehimlen. Tidligt i processen inviterede vi arkitekterne og kunden med ud at cykle i København og tale om lys, og ud af det hele opstod idéen om

Unika-parklygten, fortæller Nikolaj Birkelund, og fortsætter:

 

-Der er egentlig tre parametre forbundet med lygterne: Dels er der et funktionslys, der vil belyse belægning og skabe en grundbelysning i området. Dels er der et lanterneelement, der giver parkarmaturet en særegen identitet og som bliver pejlemærker i landskabet. Det er wayfinding og tryghedsskabende lys i en menneskelig skala.

 

-Endelig har parklygten et rumligt forstærkende og orienterende element i form af skjulte, integrerede lyskilder, der kan fokuseres på udvalgte landskabselementer. De rumlige lys forlænger udelivet og gør Posten til en nuanceret landskabsoase og destination i byen. De sikrer de lange kig både ind på posten, men også indefra og ud samt kig gennem bygninger. Det rumlige lys er det vigtigste element for belysningsstrategien og er med til at trække blikket op mod himmelrummet og tårnenes toppe.

 

Kvæsthusmolen_OF 12-S1070849_JensMarkusLindhe_1600Kvæsthusmolen København, glaspropper med lys

 

Hvor det gode lys er

Uanset om projektet er udendørs eller indendørs, om det er til by, landskab, arkitektur eller udstilling og kultur, så er tilgangen hver gang den samme. Fortheloveoflight slipper ikke lyset af syne, og nøglen til det hele foruden rådgivningen og de tætte samarbejder er altid den tekniske indsigt og forståelsen af lysets indvirken på mennesker:

 

-Vi starter altid med lyset. Mit hjerte er, hvor det gode lys er. Lys er en stærk kommunikator, men skal bruges korrekt. Det har altid en historie at kommunikere, og det gælder uanset om det er arkitektur, udstilling eller byrum, slutter Nikolaj Birkelund.

 

Læs mere om Belysning