<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet
Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet

Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet

Fotos af Adam Mørk

I det gamle Overformynderi er de oprindelige arkitektoniske kvaliteter blevet reetableret af Rørbæk og Møller, som gennem et tæt samarbejde med Rambøll og NCC som totalentreprenør fuldstændig har revitaliseret interiøret med fokus på optimalt indeklima og arbejdsmiljø.

Den bevaringsværdige bygning på Holmens Kanal 20 i København er oprindeligt tegnet af arkitekt Frits Schlegel og opført i 1935-1937, og den er ét af Danmarks fineste eksempler på funktionalistisk arkitektur.

 

- Det har været altafgørende for os at genskabe de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i bygningen og samtidig give de nye lejere fleksible og smukke kontormiljøer, hvor alle medarbejdere får de optimale rammer for et godt arbejdsliv, fortæller Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller.

 

Interiøret baseres designmæssigt på Frits Schlegels oprindelige materiale- og farvevalg med træ og hvide flader, som videreføres ind på kontorene og derved medvirker til at give bygningen en samlet, arkitektonisk identitet.

 

Bygningens nye hjerterum

Kontorerne organiseres omkring den eksisterende bygnings atrium, som åbnes op og derved revitaliseres som bygningens nye hjerterum. Det store atrium fletter alle kontoretagerne sammen med nye fælles café- og loungeområder samt mødelokaler.

 

- Det vil være her, medarbejdere mødes på kryds og tværs af afdelinger og fag – hvor fællesskab, vidensdeling og netværksdannelse udvikles og næres, siger Anders Wesley Hansen.

 

 

Fleksible indretningsmuligheder

I kontorfløjene danner flexrummene forfinede bokse, som opdeler kontorlandskabet i mindre, intime kontorlommer. Flexrummene kan enten bruges til koncentrationskrævende arbejde, projektarbejde, møderum eller egentlige kontorer.

 

- Kontorlommerne bidrager til, at den enkelte medarbejder føler sig som en del af et større fællesskab samtidig med, at arbejdspladserne faktisk er et afskærmet areal med plads til fordybelse og ro, fortæller Anders Wesley Hansen.

 

Projektet er udarbejdet efter DGNB-principperne og udformet med et stort fokus på passive og aktive bæredygtige tiltag, som sikrer en energivenlig bygning med et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø. 
 

 

Fakta

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Totalentreprenør: NCC Danmark