<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt Hovmand-hovedsæde af PLH Arkitekter understøtter virksomhedsstrategi
Nyt Hovmand-hovedsæde af PLH Arkitekter understøtter virksomhedsstrategi

Nyt Hovmand-hovedsæde af PLH Arkitekter understøtter virksomhedsstrategi


Hovmand udvikler løftevogne til en række internationale produktionsvirksomheder, og virksomheden er i kraftig vækst. Man er for nylig flyttet fra Sorø til et nyt 2.800 m2 domicil i Køge, der indeholder administration, produktion, produktudvikling og innovationsfaciliteter – designet og projekteret af PLH Arkitekter.

Det nye byggeri skal understøtte Hovmands fortsatte vækst og er indrettet fleksibelt med plads til udvidelser på både medarbejder- og produktionssiden.

 

- Vi ønskede et byggeri, der skulle kunne udvides og fungere som en optimal ramme om Hovmands fremtid. Nu har vi så fået et byggeri, der er med til at understøtte vores virksomhedsstrategi om at ville vokse til det dobbelte, fortæller administrerende direktør og indehaver Søren Hovmand.

 

 

 

Bygningen fremmer salg og rekruttering
Men det er ikke kun fleksibilitet og plads til udvidelser, som skaber værdi. Ifølge Søren Hovmand er det nye hovedkontor også et vigtigt indledende element i at fremme og opbygge et godt forhold til kunder og samarbejdspartnere:

 

- Huset er repræsentativt, det udstråler kvalitet og er tjekket. Man føler sig velkommen, og det giver et utroligt godt førstehåndsindtryk, som er vigtigt for os, når vi skal opbygge et godt forhold til kunder og samarbejdspartnere […] Nu skal vi ikke længere bruge tid på at overbevise kunderne om vi kan. Når kunderne træder ind i huset, tror de på os med det samme, fortæller han.

 

Også når det kommer til rekruttering og tiltrækning af nye medarbejdere, er virksomhedens nye domicil en stor hjælp, fortæller Søren Hovmand:

- Efter at vi er flyttet fra Sorø til Køge, er antallet af ansøgere mere end fordoblet. Det handler meget om vores nye beliggenhed, men byggeriet hjælper også til at ansøgere tænker ’her vil jeg gerne være’. Man føler sig velkommen. Nu har vi ikke længere et problem med at finde de medarbejdere, vi skal bruge. Jeg er helt sikker på, at byggeriet også fremadrettet vil hjælpe os med rekruttering.

 

Alt i alt er byggeriet blevet utroligt positivt modtaget, forklarer Søren Hovmand:

- Huset skaber en wow-effekt, og responsen har været enorm positiv. Når gæster træder ind i bygningen, bliver de en anelse forbløffede. Det er rumeffekten, lamperne, vores kantine, vinduerne ind til produktionen, detaljerne… Træpanelerne og akustikken giver fornemmelse af at være i en koncertsal eller et musikhus. Og så er der lysindfaldet gennem taget og ned i receptionen og den åbne trappe. Bygningen kan så meget, at man får fornemmelsen af at være et helt andet sted – som f. eks. i en museumsbygning.

 Arkitekturen understøtter Hovmands skandinaviske identitet
Hovmands løfteudstyr er af højeste kvalitet og i typisk skandinavisk stil, og i sin enkelthed og rene linjer understøtter arkitekturen Hovmands identitet som skandinavisk virksomhed. Den rektangulære bygning er industriel i sit udtryk med flotte horisontale linjer - futuristisk og teknologisk skarp i udtrykket, blødt op af runde hjørner.

- Ved at være et teknisk og moderne hus passer det rigtigt godt til vores produkter, fortæller Søren Hovmand.

 

- Det er en industriel bygning med fritlagte lofter og synlige stålkonstruktioner, der udover at være vores nye hovedsæde også huser produktion og produktudvikling.

 

 

 

Åbent og transparent miljø, der tilskynder samarbejde
I det nye hus er der skabt et transparent og åbent arbejdsmiljø, som tilskynder samarbejde på tværs af organisationen. Ved at lave vinduer med kig mellem produktion og administration fremmes sammenhængen på tværs af afdelinger, og åbne kontormiljøer styrker videndeling og samarbejde.

 

- Nogle åbne kontormiljøer kan være præget af støj og larm. Den udfordring er løst enormt godt her - bl.a. fordi her ikke er rumklang, fortæller Søren Hovmand.

 

- Vi sidder med tilpas afstand, og der er mange små kroge, hvor man gå hen og snakke sammen uden at forstyrre. Eller man kan gå ind et af de mindre samtalerum og tale i telefon eller føre en samtale uden at genere. Samtidig er her nogle meget åbne rum og vinkler, som fungerer godt til produktfremvisning og større arrangementer.