<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> baeredygtighed
Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet

Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet

I det gamle Overformynderi er de oprindelige arkitektoniske kvaliteter blevet reetableret af Rørbæk og Møller, som gennem et tæt samarbejde med Rambøll og NCC som totalentreprenør fuldstændig har revitaliseret interiøret med fokus på optimalt indeklima og arbejdsmiljø.

Søren Stoustrup, Mangor &amp; Nagel: Det koster ikke mere at tænke sig om

Søren Stoustrup, Mangor & Nagel: Det koster ikke mere at tænke sig om

Amaryllis Hus på Grønttorvet i København har netop vundet Københavns Kommunes publikumspris og fagjuryens pris for smuk arkitektur. Huset er skabt ud fra grundidéen om bæredygtig arkitektur, der beriger området – og som folk elsker. 

Vink Plast-facadeplader giver Middelfart Rådhus et helt særligt look

Vink Plast-facadeplader giver Middelfart Rådhus et helt særligt look

Middelfart Kommunes Rådhus har fået helt særligt look og Danmarks første DGNB-diamantcertificering blandt andet takket være aluminiumssandwichplader fra Vink Plast.

Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Tegnestuen Spacon & X bruger metoder som samarbejde mellem praktiske fag og akademikere til at kæmpe mod døde kvadratmeter, så byerne kan rumme flere og mere forskelligartede mennesker