<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> byudvikling
URBAN POWER udvikler nye og eksisterende grønne byrum med en holistisk tilgang

URBAN POWER udvikler nye og eksisterende grønne byrum med en holistisk tilgang

URBAN POWER er en af de førende danske tegnestuer inden for urban transformation og videreudvikling af eksisterende byområder. Her mener man, at den gode og bæredygtige by blander funktionerne, tænker i helheder, sammenhæng og forbindelser – og tør gøre noget andet, end det man altid gør.

Scheller, Hougaard og Petersen går til arbejdet med forståelse for omgivelserne

Scheller, Hougaard og Petersen går til arbejdet med forståelse for omgivelserne

Da Litauens Plads på Vesterbro skulle nyanlægges mellem legende børn og vilde gadefester, gik opgaven til Scheller, Hougaard og Petersen A/S. Virksomheden gik til sagen med en stor forståelse for lokalmiljøet og en indsats for at minimere generne for områdets brugere og beboere.

Med stedet i centrum

Med stedet i centrum

Landskabsarkitekterne Schønherr stormer af sted med projekter i både Danmark og udlandet - og udgangspunktet er ganske simpelt.