<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Diaflex

Diaflex


Diaflex A/S har siden virksomhedens start i 1994 været udbyder af diamantværktøj, tape og folier til byggeriet og industrien.

 

Diaflex A/S er agent for stærke europæiske producenter, herunder Carbodiam og Nitto fra Belgien, Cardi, Samich og Maker fra Italien. Hver for sig er disse firmaer markedsledende indenfor deres område - et faktum vi til stadighed tilstræber at efterleve som deres repræsentanter for det skandinaviske marked.

 

Service og høj leveringssikkerhed er vores tilbud til et langtrækkende samarbejde med vores kunder.

 

Diaflex A/S har flyttet domicil til Ikast efter 20 gode år ved Ejstrupholm.


Behov for tidsvarende og mere hensigtsmæssige lokaler var baggrunden.

 

Diaflex er lokalt repræsenteret i hele landet af rejsende medarbejder og forhandler - vi dækker derfor hele landet.

 

Fra juli 2015 er vi 6 medarbejdere og en extern regnskabsmedarbejder. For at koncentrere indsatsen på salg og service har vi outsourcet bogholderifunktionen fra medio april 2015.

 

Ønsker De at kontakte os på e-mail, kan De finde introduktionen af den enkelte medarbejder HER, hvor e-mailadresser og direkte telefonnumre fremgår.

 

De er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte på vores hovednummer.

 

Klik her for at se filmen!

Diaflex

Diaflex

Diaflex udbyder diamantværktøj, tape og folier til stærke europæiske producenter, som er markedsførende inden for deres område.

 

Kontaktinformation
Diaflex A/S
Lene Haus Vej 17B
7430 Ikast
Tlf:+45 75 77 34 00
Web:
Email:   diaflex@diaflex.dk